Handlekompetence i Natur/teknologi med Hiim og Hippe

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 19
  • 5818
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2003
  • 26-01-2012

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Handlekompetence i Natur/teknologi med Hiim og Hippe

Eksamensopgave om handlekompetence og det grønne islæt. Med udgangspunkt i et fiktivt forløb i natur/teknik udfra Hiim og Hippes relationsmodel.

Emnebeskrivelse
Vi lever i et ”risikosamfund”, bl.a. pga. den teknologiske udvikling, her bliver tillidsrelationer afgørende for, at mennesket kan leve i de abstrakte systemer. Den kulturelle frisættelse bevirker, at det er vanskeligt at forholde sig til nogle faste værdier. Det er derfor vigtigt, at individet får tillid til egne og fællesskabets muligheder. For at være en del af det fællesskab, er det vigtigt, at man kan handle aktivt i og med demokratiet.

Vi vil i denne opgave beskæftige os med, hvordan man gennem planlægning, gennemførelse og vurdering af undervisningen fremmer den demokratiske dannelse.

Vi vil fokusere på dannelsesaspektet handlekompetence i forhold til ”det grønne islæt”, fordi vores verden er grundlaget for menneskets eksistens.

Vi har ikke fået naturen af vore forfædre, men lånt den af vore efterkommere. Hvis vi skal bevare dette, må vi ikke blot fokusere på de faglige aspekter af naturfagene, men også på at udvikle handlekompetente individer, der kan tage ansvar og handle.

Indhold

Emnebegrundelse 2
Emnebeskrivelse 2
Vores didaktiksyn 2
Vores menneskessyn 3
Vores syn på læring 3
Vores dannelsessyn 5
Den kritiske didaktik 7
Handlekompetence og det grønne islæt 7
Natur/teknik 8
Præsentation af hiim og hippes didaktiske relationsmodel 9
Planlægningen 9
Elevforudsætninger 9
Faglige forudsætninger 9
Sociale forudsætninger. 10
Rammefaktorer 10
Lærerforudsætninger 10
Mål 11
Formål og CKF'er 11
Læringsmål. 11
Sociale mål 12
Indhold 12
Læreprocesser 12
Vurdering 12
Undervisningsforløbet 12
Vurdering af eget forløb - i forhold til handlekompetence og det grønne islæt 15
Læringsforudsætninger 15
Mål 17
Indhold 17
Læreprocesser 18
Vurdering 18
Afslutning 19
Litteraturliste 21

Uddrag

Vores didaktiksyn
Didaktik er et redskab eller en teori for planlægning, udførelse og vurdering af undervisningen. Didaktik omhandler både undervisning og læring og hænger nøje sammen med pædagogisk filosofi. Vi mener, begrebet indeholder alle aspekter af en undervisningssituation, derfor har vi et bredt didaktiksyn, hvor der er en dialog mellem teori og praksis. Vi ser altså den didaktiske teori som dynamisk, og ikke som en fastlagt metode til planlægning af undervisning.

Vi mener, det er vigtigt først og fremmest at tage udgangspunkt i elevens forudsætninger (læringsforudsætninger), men de må altid ses i samspil med de øvrige didaktiske kategorier; rammefaktorer, indhold, læreprocesser, mål og vurdering4. Ved at tage højde for alle de forhold som spiller ind på undervisningen, kan en lærer gøre sig bevidst om sin undervisning og have et grundlag for at videreudvikle den. Refleksionen er et vigtig redskab for den professionelle lærer.

Vores menneskessyn
Vi mener, at mennesket er et aktivt, problemløsende, handlende og socialt væsen5 - et subjekt, der har sine egne erfaringer og forudsætninger.

Mennesket er nysgerrigt af natur, hvilket bevirker, at det har lyst til at løse de problemer, det stilles over for6. For at denne problemløsning kan finde sted, skal mennesket være aktivt og handlende. Det at tage stilling og handle bunder i personlige valg, som den enkelte er ansvarlig for.

Mennesket kan ikke udelukkende agere alene, idet det skaber sin identitet sammen med andre. Gensidig respekt er kimen i et ligeværdigt forhold og bygger på subjekt-subjekt relationer. Hvis det er subjekt-objekt relationer, bliver forholdet uligevægtigt og objektet bliver genstand for manipulation. ”Mennesket eksisterer kun som menneske i forhold til en anden”.

Vi ser hvert enkelt menneske som et unikt individ, der på baggrund af fri vilje, opdragelse og kultur adskiller sig fra andre mennesket. Dette betyder, at kompetencer udvikles forskelligt fra individ til individ. Howard Gardners teori om de mange intelligenser, er et opgør med den traditionelle intelligensopfattelse, der ensidigt fokuserede på elevens logiske/lingvistiske kompetencer. De mange intelligenser er et udtryk for, at mennesket erkender forskelligt... Køb adgang for at læse mere

Handlekompetence i Natur/teknologi med Hiim og Hippe

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.