Handel i vikingetiden | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 8
  • 1778
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2007
  • 10-07-2009

Handel i vikingetiden | Undervisningsforløb

Opgave i historie/dansk/matematik om handel i vikingetiden med tilhørende forslag til undervisning i emnet.

Indhold

Emnebegrundelse.
Problemformulering.
Vikingetiden.
Handelen i Vikingetiden.
Vikingeskibe.
Betaling.
Varer.
Didaktiske overvejelser.
Før forløbet.
Læringsforudsætninger.
Rammefaktorer.
Indhold.
Læreproces.
Vurdering.
I praktikken.
Læringsforudsætning.
Rammefaktorer.
Mål.
Indhold.
Læreproces.
Vurdering.
Efter praktikken.
Læringsforudsætninger.
Rammefaktorer.
Mål.
Indhold.
Undervisningsforløb.

Uddrag

Emnebegrundelse.
Sammen med 2. medpraktikanter arbejdede jeg med et tværfagligt emne om handel i vikingetiden under min praktik på 3. årgang. Tværfagligheden bestod af fagene historie, dansk og en væsentlig del matematik, da det også var vores linjefag vi var i praktik i Derfor synes jeg det kunne spændende at arbejde videre med dette emne i min fagdidaktiske projekt i historie, da emnet er Vikingetiden.

Problemformulering.
Under afsnittet " CKF" i historie står der at undervisningen skal tilrettelæges således at eleverne får mulighed for at
1. "udbygge deres indsigt i væsentlige historiske begivenheder og samfundsforhold fra alle tidsepoker"
2. "Styrke deres forståelse af udviklingen af dansk kultur i mødet med andre kulturer"
3. "skabe sig overblik over og fordybe sig i arbejdet med menneskers dagligliv og livsvilkår
gennem tiderne"

På den baggrund har vi planlagt et tværfagligt undervisningsforløb om vikingetiden. Udgangspunktet var naturligvis de fag som jeg fandt relevant til belysning af emnet, som skulle bidrage til forløbet. Ud over dansk og historie skulle faget matematik indgå, idet en stor del af emnet omhandler handel i vikingetiden.

Vikingetiden.
Et tværfagligt undervisnings forløb, hvor faget matematik medvirker med underemnet handel, når vi regner med, at denne del skal fylde 8-10 timer. Det samlede forløb er planlagt til at skulle strække sig over 24 undervisningstimer. Da klassen i matematik i øvrigt p.t. arbejder mere overordnet med ...

---

Før forløbet.
Til gennemgang og evaluering af forløbet har vi taget udgangspunkt i Hiim og Hippes relationsmodel
Læringsforudsætninger.
Skolen ligger midt i en provinsby, med de dertilhørende sociale problemer
Undervisningsforløbet blev anvendt i en 3. Klasse... Køb adgang for at læse mere

Handel i vikingetiden | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.