Madlavning udenfor det moderne køkken | Semesteropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Hjemkundskab, Natur/teknik
  • Godkendt
  • 19
  • 5326
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2003
  • 03-05-2004

3.-6. klasse, Undervisningsforløb: Madlavning udenfor det moderne køkken | Semesteropgave

Anden semesteropgave i hjemkundskab med et tværfagligt undervisningsforløb med natur/teknik. Læringssyn og didaktiske overvejelser indgår - primært for Hjemkundskab.

Denne projektopgave i hjemkundskab (HJ) skal foruden dette fag inddrage et andet fag i opgavens besvarelse, dette har vi tænkt os skal være faget Natur og Teknik (NT). Vi føler begge at disse to fag i forvejen i høj grad går hånd i hånd, bl.a. i den praktiske tilgang og det nærvær, der er for eleverne i begge fag. Det er derfor nærliggende for os at kombinere HJ og NT i et tværfagligt projekt.

Indhold

Indledning 3
Metode 3
Kobling mellem de to fag 4
- Natur/teknik 4
- Hjemkundskab 4
Konkret undervisningsforløb 5
- Rammer 5
- Optakt til projektet 6
- Skema med undervisning 7
Temaer uddybet 8
- Bål og bålmad 9
- Naturens spisekammer 10
- Konservering 12
Afslutning 16
Litteraturliste 17
Bilag

Uddrag

Metode
Vi vil først beskrive vores opfattelse af fagene for derefter mere uddybende at begrunde vores valg af fagsammensætning. Dernæst vil vi opstille vores ide til et praktisk forløb i en 6. klasse med kombinationen af disse to fag. Vi vil begrebsafklare i forhold til det indhold vi har tænkt os i det praktiske forløb, for til sidst at sammenholde begreber og CKF samt fælles mål.
I nærværende opgave koncentrerer vi os om de HJ-mæssige overvejelser og teknikker, men vil naturligvis komme ind på hvor NT og HJ griber ind over hinanden.

Kobling mellem de to fag
Natur og Teknik
Med udgangspunkt i formålsbeskrivelsen for faget NT har vi en grundlæggende holdning til måden, vi vil undervise på og vi vil, med udgangspunkt i resten af CKF'en, overordnet tage udgangspunkt i elevernes viden. Det viser sig ofte at børnene har en forståelse af mange emner fra deres hverdag.
Set ud fra Piagets teorier om adaptation finder vi at vi kan være den afgørende faktor for akkomodation. Det er derfor meget vigtigt at vi ikke skræmmer børnene ved at fylde på, men netop udvikler deres egne evner til at strukturere, forstå og skabe nysgerri... Køb adgang for at læse mere

Madlavning udenfor det moderne køkken | Semesteropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.