Historiebevidsthed og identitetsdannelse | Bachelor

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 4. år
 • Bacheloropgave (Historie)
 • Godkendt
 • 34
 • 9380
 • PDF
 • 30-06-2005

Historiebevidsthed og identitetsdannelse | Bachelor

Bachelor i historie om historiebevidsthed og identitetsdannelse.

Problemformulering
Hvilken sammenhæng er der mellem identitetsdannelse og historiebevidsthed, og hvilken betydning har historie for identitetsdannelsen?

Indhold

1. Indledning Side 2
2. Identitetsdannelse Side 3
2.1 Begrebsafklaring Side 3
2.2 Samfundet og kulturen som identitetens ramme Side 4
2.3 Sammenfatning Side 7
3. Historiefaget Side 8
3.1 Fælles mål Side 8
3.2 Historiebevidsthed Side 9
3.3 Historiebevidsthed i Fælles mål Side 11
3.4 Historiebevidsthed hos Bernard Eric Jensen Side 13
3.5 Historiebevidsthed hos Vagn Oluf Nielsen Side 19
3.6 Delkonklusion Side 22
4. Sammenhængen mellem identitetsdannelse og
historiebevidsthed Side 24
5. Didaktiske overvejelser Side 28
5.1 Læringsforudsætninger Side 28
5.2 Rammefaktorerne Side 29
5.3 Mål Side 30
5.4 Indhold Side 30
5.5 Læreprocessen Side 31
6. Konklusion Side 32
Litteraturliste Side 34

Uddrag

Indledning
Ifølge faghæftet Fælles Mål for historie, er begrebet historiebevidsthed et nøglebegreb.

Emnet er relevant, da vi befinder os i en postmoderne tid hvor vort samfund konstant forandrer sig, hvilket indebærer kulturelle forandringer, hvor de store fælles rammer og perspektiveringer står svagere en tidligere set.
Problematiseringen for det enkelte individ med hensyn til at finde sig selv er udfordret i højere grad end tidligere, da det nu er et åbent spørgsmål, hvad man skal definere sig selv ud fra.
Jeg har valgt dette emne, da jeg mener, at det er vigtigt at føle man hører til et sted – at man har sine rødder.
Historiefaget er oplagt til at bidrage til dette.
Jeg har valgt at starte med begrebet identitetsdannelse i nærværende opgave, da det optræder som et centralt element i både formålet for historie, folkeskolelovens § 1 (… den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling.) Herunder vil jeg se på hvordan samfundsændringer påvirker identitetsdannelsen.
Derefter følger et afsnit om historiefaget, hvor jeg vil se nærmere på hvordan begreberne identitetsdannelse og historiebevidsthed optræder i Klare Mål – i dette afsnit vil jeg desuden belyse hvordan Bernard Eric Jensen og Vagn Oluf Nielsen behandler begrebet historiebevidsthed.
Opgavens tredje del er et afsnit hvor jeg vil belyse sammenhængen mellem identitetsdannelse og historiebevidsthed og dermed se, hvilken betydning historie har for identitetsdannelsen.
Fjerde afsnit er om de didaktiske overvejelser, jeg som lærer vil gøre mig, med henblik på at udvikle historiebevidstheden hos eleverne.
Det femte og sidste afsnit i opgaven er opgavens konklusion.

---

3.2 Historiebevidsthed
Hvad er historiebevidsthed, og hvad kan vi bruge det til? Hvordan fremmer vi historiebevidstheden?
I det følgende vil jeg skitsere forskellige synspunkter i forbindelse med historiebevidsthed, og på baggrund af dette, konkludere hvilken sammenhæng der er mellem identitetsdannelse og historiebevidsthed.

Oprindelsen af begrebet historiebevidsthed kan være svært at spore. Fra begyndelsen af 1970erne bliver begrebet brugt i forskellige betydninger. Blandt andet at begrebet er en forudsætning for at tage en kvalificeret politisk stilling og at historiebevidsthed ikke er noget, der udelukkende er skabt af en rationel intellektuel proces. Allerede her er der referencer til en identitetsskabende faktor i begrebet. Men pga. de forskellige opfattelser af begrebet var det ikke med i faghæftet for 1981.

For at forstå skolefagets plads og betydning i en bredere livssammenhæng, får vi brug for et begreb som historiebevidsthed. Historiebevidsthed er ikke det samme som historisk viden, og man kan derfor ikke måle historiebevidsthed i elever ved
f.eks. at spørge om hvilke konger, reformer og revolutioner de har kendskab til. Nej, historiebevidsthed skal forstås som vores bevidsthed om historie som et... Køb adgang for at læse mere

Historiebevidsthed og identitetsdannelse | Bachelor

[2]
Bedømmelser
 • 29-12-2009
  Den er rigtig god og meget nem læselig.
 • 28-02-2010
  Rigtig fin og teoritung opgave.