Eksamensopgave om symbolik i H. C. Andersen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 8
  • 2836
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2007
  • 23-08-2007

Eksamensopgave om symbolik i H. C. Andersen

Eksamensopgave i dansk om H. C. Andersen - Snedronningen og symbolikken.

Jeg vil undersøge, hvordan H.C. Andersens brug af symbolik fremtræder i eventyret Snedronningen. Jeg vil ligeledes undersøge, hvordan det kommer til udtryk at H.C. Andersen fortæller for den barnlige læser såvel som den voksne læser. Jeg vil give begrundelser for, hvorfor og hvordan man kan gribe arbejdet med H.C. Andersen og symbolik an i de ældre klasser.

Problemformulering

Hvordan kan man via H.C. Andersens eventyr Snedronningen, med fokus på symbolik, udvikle ældre elevers litteraturforståelse?

Indhold

Indledning s. 1
Problemformulering s. 1
H.C. Andersens eventyr Snedronningen s. 1
Symbolikken i Snedronningen s. 1
- Udviklingen fra barn til voksen s. 2
- Dobbelthed s. 2
- Kristne signaler i Snedronningen s. 3
Den barnlige læser vs. den voksne læser s. 4
Hvorfor læse H.C. Andersen med henblik på symbolik? s. 5
Konklusion s. 6
Litteraturliste s. 7

Uddrag

I dette oplæg har jeg valgt, at beskæftige mig med H.C. Andersen og eventyret Snedronningen .
Jeg har valgt, at tage udgangspunkt i H.C. Andersen da han var en af Danmarks skelsættende forfattere, og var med til at skabe en ny børnelitteratur. I øvrigt fremtræder H.C. Andersen i den fælles kanon, hvilket danner en åbenlys begrundelse til at beskæftige sig med forfatteren i den danske folkeskole.

H.C. Andersens eventyr Snedronningen
Eventyret Snedronningen består i sin helhed af 7 historier.
Den første historie omfatter forudsætningerne, fortællingen om djævelens troldskole, som fremstiller troldspejlet og forsøger at gøre nar af Gud. Men spejlet splintres og bliver til glaskorn som nogle mennesker får i øjnene og hjertet.

De næste seks historier handler om de to børn, Gerda og Kay, og især Gerdas rejse.

Symbolikken i Snedronningen

Jeg har valgt, at fokusere på to temaer, som jeg anser for at være de væsentligste for dette eventyr. Temaerne handler om udviklingen fra barn til voksen og de kristne signaler.

Via en nykritisk analyse2 vil jeg påpege symbolerne vedr. de to udvalgte temaer – udviklingen fra barn til voksen samt kristne signaler i Snedronningen. Jeg har valgt, at anvende denne litterære tilgang, for tydeligt at kunne fremvise, hvordan teksten singulært afspejler disse to temaer... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om symbolik i H. C. Andersen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.