Håndværk og design og dannelse | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Håndværk og design
  • Godkendt
  • 7
  • 2477
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2006
  • 26-10-2006

Undervisningsforløb: Håndværk og design og dannelse | Eksamensopgave

Eksamensopgave i håndværk og design om håndværk og design og dannelse.

Problemformulering
Hvorledes kan arbejdet med genbrug og mode være et aktivt og essentielt element i elevernes dannelsesproces? Og hvorledes kan det eksperimenterende arbejde i en designproces, der tager udgangspunkt i individets identitetsdannelse, perspektiveres til senmodernitetens vilkår?

Indhold

Indledning s. 1
Problemformulering s. 2
Metodebeskrivelse s. 2
Mode og genbrug s. 2
Modens betydning for elevernes dannelsesproces s. 3
Æstetiske læreprocesser i håndarbejde s. 4
Faget håndarbejde i senmoderniteten s. 5
Individuelle arbejdsprocesser s. 6
Skitse af undervisningsforløb – Genbrug, samfund og identitet s. 6
Afsluttende bemærkninger s. 7
Litteraturliste s. 8

Uddrag

Metodebeskrivelse.
Vi vil starte med at indkredse moden og genbrug, og præcisere hvilken betydning arbejdet med og analysen af disse fænomener kan have for børn og unges skabelse af identitet. Her vil vi bruge Lars Fr. H. Svendsen og Mads Nørgaard til at forstå modens væsen. Dernæst vil vi beskrive de æstetiske læreprocesser herunder designprocessen; der indeholder et redesign af et genbrugstekstil; og hvad disse læreprocesser betyder for elevernes dannelse, altså hvorledes faget håndarbejdet kan bidrage til elevernes alsidige personlige udvikling. Dette gøres på baggrund af bl.a. Bjarne Taudal Andersen og Kirsten Drotner. Til at belyse senmodernitetens vilkår og præmisser for elevernes eksistens har vi valgt at benytte Thomas Ziehe. Tilslut vil vi kort præsentere substansen i vores individuelle arbejdsproces samt en skitse af et undervisningsforløb.
Vi vil til den mundtlige eksamen uddybe vores refleksioner og egne meninger nærmere, og lade disse udspringe af teoretikernes synspunkter og vores individuelle arbejdsproces... Køb adgang for at læse mere

Håndværk og design og dannelse | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.