Guldsmeden & Natek 6

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 14
  • 5120
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2004
  • 19-11-2004

Undervisningsforløb: Guldsmeden & Natek 6

Opgave i natur/teknologi om Guldsmeden & Natek 6.

Opgaven redegør for guldmeden og dens habitat, samt vurderer undervisningsmaterialet Natek 6.

Problemformulering
Opgaven vil være delt op i to dele.

Del I vil omhandle en faglig analyse af guldsmeden, herunder dens livs- og forplantningcyklus, levested, føde, arter, samt andre relevante aspekter. I del I vil jeg desuden undersøge, om guldsmeden og dens levesteder påvirkes af menneskets indflydelse. Del I vil blive afsluttet med mine overvejelser om, hvorvidt og hvorledes, det er relevant at arbejde med guldsmeden i den danske folkeskole.

I del II vil jeg redegøre for, vurdere og analysere undervisningsmaterialet ”NATEK 6” , elevbogen kap. 1 ”Vandhullet”, samt tilhørende opgavebog og lærervejledning. Denne redegørelse, vurdering og analyse vil udføres i henhold til forfattergruppens egne kriterier, samt i henhold til ”Fælles måls” kriterier for fagets formål, trin- og slutmålene efter sjette klassetrin, samt fagets læseplan og i henhold til mine egne didaktiske overvejelser.

Endelig vil i del III komme med en kort konklusion.

Indhold

1.0 Emneformulering 1
2.0 Problemformulering 1
3.0 Del i 1
3.1.0 Guldsmeden 1
3.1.1 Klassifikation 2
3.1.2 Den voksne guldsmed 2
3.1.3 Udbredelse 3
3.1.4 Føde og naturlige trusler 3
3.1.5 Forplantning 4
3.1.6 Æglægning 4
3.1.7 Guldsmedelarven 5
3.1.8 Forvandling 6
3.1.9 Livscyklus 6
3.1.10 Mennesket og guldsmeden 6
3.2.0 Guldsmeden i folkeskolen 7
4.0 Del ii 8
4.1.0 Natek 6 8
4.1.1 Elevbogen 8
4.1.2 Arbejdsark 9
4.1.3 Lærerens bog 10
4.1.4 Samlet vurdering af natek 6 11
5.0 Del iii 12
5.1.0 Konklusion 12
Litteraturliste

Uddrag

1.0 Emneformulering
Jeg har valgt at undersøge guldsmedens karakteristika. Dette skyldes, at guldsmeden fascinerer mig, blandt andet pga. dets størrelse og dets jagttalent. Ydermere mener jeg, at det vil være interessant at undersøge et af de insekter, der ligger i toppen af den danske insektfødekæde.

Det andet aspekt i opgaven; en redegørelse for et undervisningsmateriale, omfatter en analyse af ”NATEK 6” og dets behandling af danske vandhul. Jeg har valgt dette emne, da jeg vandhul ofte er et af de områder, der er rig mulighed for at arbejde med i den danske folkeskole og da det er et af guldsmedens habitater.

3.0 Del I
Denne del af den samlede besvarelse er fortrinsvist udarbejdet på baggrund af bogen ”De danske guldsmede”3 samt andre relevante kilder.

3.1.0 Guldsmeden
Guldsmeden er en af de ældste insektgrupper med nulevende
repræsentanter. De tidligst kendte insekt-fossiler stammer fra Devon og er ca. 380 millioner år gamle. Allerede fra kultiden, for ca. 325 millioner år siden er der fundet insektfossiler, som er nært beslægtede med nutidens guldsmed. De nu uddøde insekter udgør ordenen Protodonota.

Nutidens guldsmede udgør ordenen Odonata. Her er tale om et meget robust, flyvende kødædende insekt. Som hovedregel ser man i Danmark fra tidligt i maj til slutningen af oktober, de voksne guldsmede flyve langs kanten af damme og vandløb i solskinsvejr.

Guldsmeden har to par smalle, stærkt årede vinger og en slank, lang bagkrop samt fremstående øjne. Guldsmeden adskiller sig fra andre insekter pga. de skrå brystled og de fremadvendte ben, de ikke synlige følehorn, samt tilstedeværelsen af sekundære forplantningsorganer på hannens andet og tredje bagkropsled. Det er ikke muligt at forveksle guldsmeden med andre danske insekter... Køb adgang for at læse mere

Guldsmeden & Natek 6

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.