Tværfagligt projektarbejde i Historie og Dansk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Historie, Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 21
  • 6652
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2003
  • 26-01-2012

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Tværfagligt projektarbejde i Historie og Dansk

Den indeholder et fiktivt undervisningsforløb forløb i 8. klasse i "En Fleksibel Skole" i Lyngby Kommune i dansk og historie.

Indhold

Indledning
Praktikskolen:
Skolens overordnede målsætning:
Idégrundlaget for Den Fleksible skole er:
Skolens forventninger til:
Klassen:
Elevforudsætninger:
Målbeskrivelser:
Faglige mål:
Læringsmål:
Undervisningsforløb, herunder uddybning af 6 indledende lektioner
Uge 1:
Uge 2+3:
Uge 4:
Projektarbejde som undervisnings- og arbejdsform
Undervisningsdifferentiering
Overvejelser vedrørende tværfaglighed og projektarbejde
Overvejelser vedrørende læring
Hvad lærer eleverne og hvordan ved vi det?
Læreren som vejleder
Historie-faglige og -didaktiske overvejelser
Dansk-faglige og -didaktiske overvejelser
Litteraturliste

Uddrag

Vi har i denne tænkte 4 ugers praktik valgt at arbejde tværfagligt i fagene Historie og Dansk med projektarbejdsformen som metode.

Lærerteamet består af de to observerende, kvindelige faglærere( Dansklærer har omk. 25 års lærererfaring og Historielærer er nyuddannet fra Blaagaard Seminarium med 1 års lærererfaring) og vi to praktikanter.

Ugentligt timetal til rådighed: 10 lektioner
Vores overordnede emne er Guldalderen, en litterær, kunstnerisk og historisk periode i dansk (kultur)historie dækkende perioden fra omk. 1800-1850.
Som en naturlig del af Historiepensum indgår dansk historie. Netop i tiden omkring 1800-1850, det der siden fik betegnelsen Dansk Guldalder, skete der store begivenheder. Såvel kunstneriske/litterære som historiske, rundt om i verden/ Europa, der fik stor betydning for livet i Danmark i dagligdagen i den valgte periode, såvel som for eftertiden.

Napoleonskrigene resulterede bl.a. i Slaget på Rheden i 1801, Bombardementet af København i 1807 resulterede i tabet af den samlede danske flåde med bl.a. Statsbankerotten i 1813 og tabet af Norge til følge.

---

Uge 1:
Mandag:

Intro i Historie på 3 lektioner. Nationalsangen, samtale om hvad/hvem Danmark er kendt for, Historisk tidslinie for Guldalderperioden, Filmforevisning, uddeling af kompendium
(indeholdende en tidslinie, 3 historiefaglige samt 1 danskfaglig tekst og en kildetekst) til læsning til i morgen.

Udfra synspunktet om at arbejdet kun kan blive vedkommende, såfremt vi tager udgangspunkt i nutiden og elevernes forforståelse, ønsker vi ud med at synge vores nationalsang, ”Der er et yndigt land”. Sangen finder vi ideel, idet den er skrevet i Guldalderen, og fordi vi alle kender den og får associationer, når vi hører den. Efterfølgende påtænker vi at spørge ud i klassen, hvilke tanker og følelser de får, når de synger den. Herefter beder vi om bud fra klassen på hvem og hvad Danmark er kendt for i udlandet. Et formål med dette er at skrive elevernes forslag på tavlen, og de brugbare placerer vi på en tidstavle over perioden 1800-1850 (Guldalderen).

Herefter snakker vi kort med eleverne om, hvordan man var gået fra rationalismen til romantikken. Dette vækker forhåbentlig genkendelse, da de har arbejdet dermed i Dansk... Køb adgang for at læse mere

Tværfagligt projektarbejde i Historie og Dansk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.