Grundtvig og Kierkegaards menneskesyn

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Grundtvig og Kierkegaards menneskesyn

Eksamensopgave i KLM om Grundtvigs og Kierkegaards menneskesyn.

Jeg vil i denne opgave komme ind på Romantikken og to af dens store tænkere N.F.S. Grundtvig og Søren Kierkegaard. Jeg vil skitsere deres menneskesyn og til sidst slutte af med en videre perspektivering.

Indhold

Indledning
Romantikken
Grundtvig menneskesyn
Søren Kierkegaards menneskesyn
Fortolkning af N.F.S. Grundtvigs menneskesyn ud fra ”Nordens Mythologi 1832”
Konklusion
Perspektiveringer
Litteraturliste

Uddrag

Grundtvig menneskesyn
________________________________________________________
N.F.S. Grundtvig(1783 – 1872) var en vigtig repræsentant fra nationalromantikken og har bidraget med meget til den danske kultur og dets samfundsliv. Han har givet os en slags folkelig identitet, bl.a. gennem hans mange salmer og hans frie tanker om skolen og undervisning. Grundtvig var en frihedens forkæmper i Danmark. Han var digter, præst og politiker. Hans samfundsfilosofi byggede på det liberale synspunkt, at ...

---

Søren Kierkegaards menneskesyn ________________________________________________________
Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) sammen med Grundtvig en af datidens måske vigtigste eksistentielle tænkere. Kierkegaard var ligesom Grundtvig meget optaget af at finde tilværelsens mening. Han ønskede, som han tidligt skrev i sin dagbog, at finde ”den sandhed for hvilken jeg kan leve og dø”. Tilværelsen skulle ifølge Kierkegaard kunne retfærdiggøres, der skulle kunne findes en mening med livet. Når Kierkegaard var så optaget af at finde en mening med tilværelsen, så skyldes det en oplevelse af det borgerlige livs... Køb adgang for at læse mere

Grundtvig og Kierkegaards menneskesyn

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.