Grundtvig og Løgstrup | Dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Grundtvig og Løgstrup | Dannelse

KLM opgave om dannelsesidealet hos Grundtvig og Løgstrup

Indledning:
Selv om Grundtvig og Løgstrup lever i forskellige tider, er der alligevel en vis overensstemmelse mellem deres formuleringer. Dette skyldes ikke mindst at Løgstrup henter megen inspiration hos Grundtvig, men også at de begge er optaget af hvad skolens formål egentligt er? Vi vil i det følgende forsøge at belyse det dannelsesideal der findes hos Grundtvig og Løgstrup, samt klargøre nogle ligheder mellem disse. Derudover vil vi forsøge at påvise hvilke eventuelle spor vi finder, af disse dannelsesidealer i dag, i det danske samfund og ikke mindst i skolen.

Indhold

Indledning
N. F. S Grundtvig (1783 – 1872):
K.E. Løgstrup (1905 – 1981):
Grundtvigs indflydelse på samfund/skolen i dag:
Løgstrups Indflydelse på samfund/skolen i dag:
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

N. F. S Grundtvig (1783 – 1872):
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, kan uden overdrivelse siges at have stor betydning for det dan-ske samfund og kultur i dag, alt hvad der begynder med folke-, har Grundtvig haft afgørende be-tydning for: folkeskole, -kirke, -styre osv.
Grundtvig beskæftiger sig med en ”historisk-poetisk-anskuelse”, hvilket betyder at han beskæftiger sig med historien og ser mennesket som et produkt af fortiden ”Menneskelivet kan kun anel-sesfuldt begribes, når mennesket ses i en altid given historisk-national kontekst” . Altså er det grundlæggende for Grundtvig den nationale historie, fortid, som kommer til udtryk i myter, ano-nym folkedigtning og i dagligdagssproget. Dette betyder derfor også at sproget er af en særlig betydning for Grundtvig, det er sproget der adskiller mennesket fra alle de øvrige skabninger – og det er gennem sproget og kærligheden at mennesket har sin gudbilledlighed... Køb adgang for at læse mere

Grundtvig og Løgstrup | Dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.