Grundtvig og Kolds tanker

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Grundtvig og Kolds tanker

KLM eksamensopgave om Grundtvig og Kolds tanker.

Problemformulering
Hvordan har Grundtvig og Kolds tanker påvirket det danske skolesystem? Og hvordan svarer den seneste ændring af folkeskolens formålsparagraf til Grundtvig og Kolds tanker?

Underviserens kommentar

Underviseren mente at der manglede noget om Grundtvigs kristendoms syn. Jeg fokuserede kun på hans skolesyn.

Indhold

1. Indledning
2. Problemformulering
3. Metode
4. Det grundtvig-koldske skolesyn
5. Analyse og diskussion
6. Konklusion
Litteratur

Uddrag

1. Indledning
Tilbage i 1800-tallet gjorde Grundtvig op med den liberale skole, eller ”den sorte skole”, som han kaldte den. Grundtvig og senere Kristen Kold mente at skolen skulle være for livet, ikke for skolen selv og den skulle være for alle. Med dette mente de at skolen skulle være almen dannende og ikke kun fokusere på faglig dygtighed.
Regeringen ændrede i 2006 folkeskolens formålsparagraf, på baggrund af en forståelse af at faglige kundskaber og færdigheder er afgørende. Dette minder i høj grad om den skoleforståelse Grundtvig og Kold gjorde op med, for over 100 år siden. Jeg vil med denne opgave forsøge at belyse i hvor høj grad det grundtvig-koldske skolesyn har præget den danske lovgivning, og hvordan det kommer til syne i den seneste formålsparagraf fra 2006. Jeg vil lægge mit hovedfokus på Grundtvig, da jeg er af den opfattelse, at han med sit pædagogiske grundsyn dannede afsæt for dansk pædagogisk humanisme, mens Christen Kold var den første til at udføre det i praksis

Metode
Jeg vil lægge ud med en redegørelse af den grundtvig-koldske skoleforståelse – hvordan de gjorde op med deres samtids skole og hvilket alternativ de foreslog. Jeg vil tage udgangspunkt i Grundtvigs eget værk ”statsmæssig oplysning” fra 1834. Dernæst vil jeg analyserer hvorledes disse tanker gennem tiden har afspejlet sig i det danske skolesystem. Analysen vil jeg basere på folkeskolens formålsparagraf, som har ændret sig meget gennem tiden. Til sidst vil jeg diskutere hvordan formålsparagraffen fra 2006 svarer til det grundtvig-koldske skolesyn... Køb adgang for at læse mere

Grundtvig og Kolds tanker

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.