God undervisning i det senmoderne samfund

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Engelsk
  • Godkendt
  • 19
  • 6034
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2009
  • 10-07-2009

Eksamensopgave: God undervisning i det senmoderne samfund

Eksamensopgave om god undervisning i det senmoderne samfund. Opgaven bruger bl. a. vores undervisningsforløb i engelsk fra 2. års praktikken.

Undervisningsforløbet var i engelsk i en 6. klasse om at lave en turistguide. Undervisningsplanen er i dokumentet samt beskrivelse af undervisningsforløbet og refleksioner over det.

Problemformulering

• Med udgangspunkt i mål og indhold, metodik og arbejdsmønstre samt lærerens rolle(Ud fra vores undervisningsforløb), vil vi undersøge hvad der kendetegner god undervisning i det senmoderne samfund?

Indhold

1.0 Indledning
2.0 Emnebegrundelse
3.0 Problemformulering
4.0 Fremgangsmåde i opgaven
5.0 Begrebsafklaring af det senmoderne samfund
6.0 Den gode undervisning
6.1 Lærerens rolle
6.2 Mål og indhold
6.3 Metodik og arbejdsmønstre
7.0 Opsummering
8.0 Analyse og vurdering af eget forløb
Lærerens rolle under praktikforløbet.
Refleksioner
Mål og Indhold i engelskundervisningen i 6.b
- engelskundervisningen i 6.b så således ud:
Refleksioner
Metodik og arb.mønstre.
Refleksioner
9.0 Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Emnebegrundelse:
Vi har derfor valgt at beskæftige os med denne "jagt" på god undervisning, da netop dens kompleksitet fascinerer os. Samtidig ønsker vi at opnå en større bevidsthed omkring begrebet god undervisning i det senmoderne, da en sådan bevidsthed ville kunne hjælpe os i vores fremtidige lærergerning og igangsætte en progressiv udvikling i os som lærere, en udvikling der forhåbentligt vil fortsætte mange år frem i tiden. For os er det vigtigt at man som lærer hele tiden reflekterer over sin egen praksis samt hvad den gode undervisning er og indeholder.

Fremgangsmåde i opgaven:
For at svare på ovenstående problemstilling har vi valgt at beskæftige os med tre tilgange i forsøget på, at nærme os en definition på god undervisning i det senmoderne samfund. Først vil vi komme med en begrebsafklaring af det senmoderne, hvorefter vi vil diskutere den gode undervisning ud fra tre didaktiske kategorier: mål og indhold, metodik og arbejdsmønstre og lærerens rolle.

Herefter vil vi analysere vores undervisningsforløb fra vores anden praktikperiode og sætte det i relief til diskussionen om den gode undervisning.

---

Lærerens rolle under praktikforløbet.
Vores forløb i engelsk var af overvejende social konstruktivistisk karakter. Eleverne arbejdede emneorienteret og undersøgende i grupper, og skulle forholdsvis selv finde svarene på deres spørgsmål. I gruppearbejdet konstruerede eleverne i fællesskab deres viden.
Vi fungerede under hele forløbet som hjælpere på sidelinjen og sørgede for, at eleverne havde det materiale til rådighed, som var nødvendigt for at gennemføre forløbet. På den måde blev lærerens rolle en vejledende, der tilvejebragte den nødvendige information modsat den behavioristiske lærer, der "giver" viden til eleverne.
Da eleverne befandt sig både i IT-lokalerne, i klassen og på gangen, var det vores job at være særligt opmærksomme på, at der hele tiden blev talt engelsk ude... Køb adgang for at læse mere

God undervisning i det senmoderne samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.