Eksamensopgave om globalisering og nationalitet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 19
  • 6399
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2006
  • 06-10-2006

Eksamensopgave om globalisering og nationalitet

Om globalisering og nationalitet.

Problemformulering

På hvilken måde kan den danske folkeskole håndtere paradokset imellem globalisering og national identitet?

Indhold

Kapitel 1 – indledning 2
1.1 problemfelt 2
1.2 Problemformulering 3
1.3 Nuancering 3
1.4 Om til- og fra valg 3
Kapitel 2 – identitet 4
2.1 Introduktion til identitetsbegrebet 4
2.2 Anthony Giddens modernitetsanalyse 6
2.2.1 Adskillelsen af tid og rum 6
2.2.2 Udlejringsmekanismer 7
2.3 Manuel Castells identitetsformer 8
2.3.1 Den legitimerende identitet 8
2.3.2 Modstandsidentiteten 8
2.3.3 Projektidentiteten 9
2.4 Delkonklusion 10
Kapitel 3 – Skolens rolle i identitetsdannelsen 11
3.1 Metode 11
3.2 Folkeskolen i krydspres 12
3.3 Udvikling af global indsigt og interkulturel kompetence 13
3.4 Dansk litteraturs kanon og dansk histories betydning for identiteten 15
3.5 Skolens ændrede opgave 16
3.6 Konklusion 17
Litteraturliste 18

Uddrag

1.1 problemfelt
Begrebet globalisering dækker over en lang række af processer indeholdende både økonomiske, politiske, teknologiske, kulturelle og sociale karakterer. Endvidere dækker det over, at disse processer i højere grad er udadrettede mod verden, frem for indadrettede mod nationalstaten. Et af globaliseringens paradokser er dog, at selv om det umiddelbart indenfor begrebets betydning skulle medføre, at også det enkelte individ, aktøren1, orienterede sig udad mod andre samfund, sociale systemer2, end lige netop det, hvori det er født, så sker der meget ofte det, at individet i stedet bliver mere nationalistisk orienteret. For danskerens vedkommende mener jeg hermed, at et voksende antal i dag har en grundholdning som siger: ”Jeg er dansker, dette er mit land. Jeg skal være her, du kan måske få lov til at være her, forudsat at du følger mine love og mine regler, og så i øvrigt bare gør som der bliver sagt.”... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om globalisering og nationalitet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.