Globalisering i samfundsfag | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 11
  • 2329
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2003
  • 03-03-2004

Undervisningsplan: Globalisering i samfundsfag | Undervisningsforløb

Dette er en opgave om globalisering. Der er et undervisningsforløb til samfundsfag i udskolingen med i opgaven – Indeholder også selve undervisningsplanen.

Indhold

Obligatorisk øvelse i planlægning og tilrettelæggelse af undervisning 1
Det enkelte undervisningsforløb: 1
Undervisningsdifferentiering: 5
Mål: 6
Målet for undervisningen er at: 6
Mål for eleverne er at: 7
Begrundet årsplan for faget samfundsfag: 8

Uddrag

Det enkelte undervisningsforløb:
Vi har valgt et projekt forløb over syv uger, som tager udgangs punkt i samfundsfag.
Forløbet strækker sig over syv uger, i en uge er der fem timer. Timerne er delt op i faser med et ca. antal timer til hver fase. Det samlede antal timer for forløbet er 33 timer. Forløbet ligger lige efter juleferien fra uge 1 til og med uge 8. Der er planlagt gæstelærer (inspiration) i uge 2.
1. fase: Nysgerrighed og undren (utopier, fantasi) 8 timer.
2. fase: Problemstillinger (afgrænsning af opgaven, indsamling af informationer, opstilling af hypotese) 2 timer.
3. fase: Arbejdsforløb og produktion (klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde) 17 timer.
4. fase: Fremlæggelse, præsentation og evaluering (evaluering af hele processen, refleksion, erfaring) 5 timer.

---

Undervisningsdifferentiering
I samfundsfag er elevernes forudsætninger meget forskellige både kundskabsmæssigt og færdighedsmæssigt. Nogle elever holder sig løbende orienteret om samfundsmæssige forhold gennem nyhedsmedierne. De har en personlig interesse i at udbygge deres viden,... Køb adgang for at læse mere

Globalisering i samfundsfag | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.