Kolonisering og analyse af landegrupperinger

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 7
  • 1881
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2011
  • 09-05-2012

Eksamensopgave: Kolonisering og analyse af landegrupperinger

Eksamensopgave om globale perspektiver.

Problemformulering

Først vil jeg redegøre for begrebet kolonisering samt kolonimagternes betydning. Dernæst vil jeg analysere grunden til landegrupperinger (I og U- Lande) vha. den demografisk transition model. Til sidst vil jeg diskutere om ulandsbistand er en vej til udvikling.

Indhold

Problemformulering
Redegørelse
Dernæst vil jeg analysere grunden til landegrupperinger (I og U- Lande).
Til sidst vil jeg diskutere om ulandsbistand er en vej til udvikling.
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Redegørelse.
Begrebet kolonisering bliver brugt hyppigt og i mange tilfælde. Derfor er der også mange definitioner på koloniseringsbegrebet. Denne kolonisering begrebet der anvendes i opgaven, kan defineres således: ” etablering af kolonier eller provinser omkring middelhavet gennem erobring af nye områder dvs. økonomisk, militære og magtudvidelse” . Kigger man eksempelvis på kolonitiden, så kan det vi tale om historien omkring kolonisering. I midten af det 19 århundrede var England den eneste kolonimagt af betydning. Så i slutning af det 19 århundrede foregik et kapløb mellem England, Tyskland, Frankrig m.fl. om at underlægge sig de dele af jorden især kontinent Afrika, som endnu ikke var kolonier. Ved en konfernce i Berlin i 1885 delte kolonimagterne Afrika imellem sig. Det var ikke kun kontinent Afrika som blev underlagt af kolonisering, nogle andre dele af verden blev også de fleste lande i Latinamerika og Asien har også været europæiske kolonier, og der var kolonimagten som bestemte udviklingen... Køb adgang for at læse mere

Kolonisering og analyse af landegrupperinger

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.