Global terrorisme og 11. september

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 16
  • 4373
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2006
  • 22-03-2006

Global terrorisme og 11. september

Semesteropgave i samfundsfag om global terrorisme.

Problemformulering
"Hvordan har opfattelsen af den globaliserede verden ændret sig siden d.11. september og ikke mindst opfattelsen af USA som international magtudøver".

Indhold

Indledning side 3
Problemformulering side 3
Begrebet terrorisme defineret side 4
Kernefaglighed side 5
Fagdidaktik side 7
Empiri (undersøgelse) side 12
Konklusion på undersøgelse side 13
Afrunding side 14
Litteraturliste side 16

Uddrag

Indledning:
Vi har i denne opgave valgt at sætte fokus på den globale terrorisme. Herunder vil vi forsøge at kortlægge hvordan opfattelsen af den globaliserede verden har ændret sig i forhold hertil. Terrorangreb har eksisteret gennem mange årtier, efter 11. sep. 2001 har begrebet mere eller mindre fået sin renæssance. Vi bærer alle bevidstheden om hvad der skete på netop ovenstående dato. Verdensbilledet for mange har da også ændret sig radikalt efter denne begivenhed. Dette indebærer naturligvis også den opfattelse vi hver især har af det globaliserede verdenssamfund. Mediernes dækning, af 11. sep. angrebet, har sørget for at vi alle er opdateret med oplysninger, der skal tilgodese vores sikkerhed i det daglige. Medierne har samtidig præsenteret os for internationale terrororganisationer som al- Qaeda, med Osama Bin Laden, som frontfigur. Alligevel kender vi ikke gårsdagens eller morgendagens terrorister. Sociolog Ulrik Beck taler om at moderniteten og globalisering har medført at vi i dag befinder os i et risikosamfund1... Køb adgang for at læse mere

Global terrorisme og 11. september

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.