Global opvarmning og drivhuseffekten | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 5
  • 1996
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 2005
  • 22-06-2006

Eksamensopgave: Global opvarmning og drivhuseffekten | Undervisningsforløb

Eksamensopgave i geografi om global opvarmning. Indeholder også et gennemført undervisningsforløb til en 8. klasse.

Problemformulering
Hvad er drivhuseffekten?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Drivhusgasserne
Istidsteorier
Fremtiden
Undervisningsforløb
Litteratur.

Uddrag

Jorden er blevet varmere i løbet af de sidste hundrede år. Jordens gennemsnitlige overfladetemperatur er øget med omkring 0,6 grader siden midten af forrige århundrede og omkring 0,4 grader gennem de sidste 50 år. Denne temperaturstigning har ført til den nok største diskussion om miljø og forurening på verdensplan nogensinde. Der bliver næsten forsket ligeså meget i global opvarmning, som det bliver debatteret i diverse medier. Det er denne debat, som har fanget min interesse, men det er selve klimasystemet bag, jeg har fundet interessant.
Hvad er drivhuseffekten?
Når jordoverfladen opvarmes af solens stråling, vil jorden tilbagekaste stråling. Denne stråling er rettet tilbage mod verdensrummet, men bliver holdt tilbage af skyer, partikler og visse luftarter i ...

---

Undervisningsforløb
Dette er lavet med udgangspunkt i et allerede gennemført forløb i 1.årspraktikken, 8 klasse. Formål: At afvikle myter og fejlfortolkninger omkring drivhuseffekten. At opnå kendskab til globalt klima og globale klimamønstre. Herunder har vi haft nogle mere konkrete delmål. At forstå og bruge grafisk model over drivhuseffekten, læse og forstå udleveret kompendium. Desuden en stillingtagen til den aktuelle samfundsdebat.
Samarbejde: Det var aftalt med fysiklæren, at han gennemgik atmosfærens kemiske sammensætning i forbindelse med arbejdet omkring gasser.
Undervisningens indhold: Der var 8 timer til rådighed... Køb adgang for at læse mere

Global opvarmning og drivhuseffekten | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.