Giddens – identitet og modernitet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 8
  • 2604
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2000
  • 28-10-2001

Giddens – identitet og modernitet

Individets identitetsdannelse i det senmoderne.
- med udgangspunkt i Anthony Giddens' modernitetsanalyse.

I opgaven diskuteres individets mulighed og nødvendighed for at skabe sig en identitet.

Det er min tese, at det er forbruget, der skaber individets identitet, derfor har jeg valgt Giddens som teoretisk kilde.

Indhold

1.1 Giddens og moderniteten
Det moderne samfund
1.2 Giddens og Individet
1.2.1 Livsstil
Konklusion
Slutnoter

Uddrag

1.1 Giddens og moderniteten
I sin modernitetsanalyse beskæftiger Giddens sig konkret med det refleksive individ, risiko, valg af livsstil og mennesket i det moderne samfund.
Modernitetsatunalysen er primært en analyse af de institutionelle træk ved det moderne samfund. Min vinkel er, hvorledes de institutionelle forhold har indflydelse på det enkelte menneske; dvs. hvordan modernitetens træk, ifølge Giddens, påvirker selvidentiteten og valg af livsstil. Derfor vil min gennemgang af Giddens først omhandle den institutionelle del af teorien, som er nødvendig for at forstå, hvad der influerer individets selvidentitet og hverdagslivet. Herefter fokuserer jeg på individ plan, for at diskutere hvorledes Giddens mener det moderne påvirker individets livsstil og hverdagslivet.

Det moderne samfund
Som den grundlæggende forandring mellem det præmoderne og det moderne samfund, understreger Giddens det moderne samfunds dynamik. ”Det moderne samfund forandrer sig med en hastighed, dybde og intensitet, som er unik.”i Giddens nævner flere væsentlige træk ved moderniteten, men specielt to har relevans; modernitetens kommodificering (det vil sige det forhold, at alt bliver gjort til en vare, inklusive arbejdskraften) og urbaniseringen.ii... Køb adgang for at læse mere

Giddens – identitet og modernitet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.