Undervisning med differentiering i geometri

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 22
  • 7807
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2009
  • 19-03-2010

Eksamensopgave: Undervisning med differentiering i geometri

Opgave i matematik om undervisning med differentiering i geometri i 5. klasse.

Formålet med opgaven
Målet med denne opgave er at belyse, hvordan jeg gennem en differentieret undervisning kan optimere elevernes udbytte af vinkelforståelsen, i forbindelse med introduktionen af geometrien i 5. klasse.

Indhold

1. Indledning 2
2. Formålet med opgaven 2
3. Metode 3
4. De didaktiske overvejelser 3
4.1. Hiim og Hippe - relationsmodellen 3
4.2. Lærerrollen 7
4.3. Valg af materiale 7
4.4. Opsamling didaktiske overvejelser 8
5. Differentiering af undervisningen 9
5.1. Læringsstile 9
5.2. Satellitmodellen 10
5.3. Hvad har eleverne med hjemme fra 11
5.4. Opsamling differentiering/hvordan jeg vil differentiere i denne klasse 11
6. Teorier 12
6.1. Konstruktivisme 12
6.2. Zone of Proximal Development 14
6.3. Opsamling teorier 14
7. Undervisningsplan 15
7.1. Opsamling undervisningsplan 17
8. Perspektivering 18
9. Konklusion 19
10. Litteraturliste 22

Uddrag

Indledning
I mit første praktik forløb fik jeg tildelt en 4. klasse til matematik.
Jeg blev opmærksom på, at eleverne havde meget forskellige forudsætninger, da jeg præsenterede det emner vi skulle arbejde med. Der var meget stor forskel på eleverne rent fagligt. Nogle havde stiftet bekendtskab med det præsenterede emne før, mens andre aldrig havde hørt om det, hvilket selvfølgelig bevirkede, at nogle af eleverne fandt emnet nemt, mens andre havde meget svært ved det, og disse elever gav op!
Et år senere i min anden praktikperiode fik jeg tildelt den samme klasse – og igen til matematik. Vi skulle arbejde videre med det samme emne – altså der skulle bygges ovenpå. Jeg opdagede hurtigt at den faglige forskel eleverne imellem var blevet større.
Jeg blev opmærksom på hvor vigtigt det er, at planlægger på en sådan måde, at man opnår det bedste resultat for den enkelte elev samt for klassen som helhed.
Hver gang en lærer underviser en klasse i noget nyt, er man aldrig sikker på, hvor meget eleverne i forvejen ved. Derfor kan man som lærer ved at være forberedt, eksempelvis igennem samtale på klassen og/eller med den enkelte elev, via tests, eller subjektiv vurdering af den enkelte elev, skabe en differentiering i undervisningen og på den måde nå alle elever.
I denne opgave har jeg valgt at kigge på netop det at differentiere i faget matematik på mellemtrinet, når jeg skal arbejde med emnet geometri. Har jeg en klasse på mere end 20 elever og skal udtænke et undervisningsforløb, er differentiering en vigtig del af overvejelserne, ellers risikerer jeg at ”tabe” elever. Disse ”tab” kan være på grund af kedsomhed, understimulering eller stress, hvilket skyldes elevernes forskellige niveauer eller læringsstile.
Jeg vil i denne opgave bruge en undervisningsplan jeg lavede for den klasse som jeg har haft i mine to praktik perioder, nu en 5. klasse. Jeg vil arbejde videre med emnet/geometrien som blev introduceret for eleverne i 4. klasse. Dette vil blandt andet ske gennem aktiviteter som eksempelvis gruppearbejde.

Metode
For at nå mit mål vil jeg benytte mig af litteratur omhandlende emnet. Herudover vil jeg søge relevante information via internettet og desuden via samtale med skolelærere få inspiration, som kan belyse min opgave.
Opgaven består af den didaktiske relationsmodel samt et afsnit om differentiering, herunder hvilke metoder jeg vil gøre brug af. Derefter vil jeg komme ind på nogle fagdidaktiske teorier. Jeg har valgt teoretikere fra konstruktivismen og jeg vil kort fortælle om Vygotskys, Zone of Proximal Development.
Mine egne holdninger og oplevelser herunder overvejelser vil jeg komme med løbende. Opgaven indeholder en undervisningsplan... Køb adgang for at læse mere

Undervisning med differentiering i geometri

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.