Undervisningsforløb til geometri i 6. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 14
  • 4148
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2003
  • 25-12-2004

Undervisningsforløb til geometri i 6. klasse

Undervisningsforløb om geometri på 6. klassetrin over 18 undervisningstimer.

Semesteropgaven kommer ind på Vygotsky og Jean Piaget samet selve undervisningsplanen.

Indhold

Indledning
Klare mål
Vygotsky
Jean Piaget
Undervisningsplan
Kommentar
Parallelogram:
Trekanter:
Kommentar
Vinkler/grader:
Didaktik
Konklusion
Litteratur

Uddrag

Indledning
Det vil i denne opgave arbejde med området geometri på 6. årgang. Med klare mål som retningslinier og teorier af Vygotsky og Piaget som fundament, vil jeg udarbejde en undervisningsplan, der søger at dække dette område af matematikken på en hensigtsmæssig måde. Det betyder at det for Vygotskys vedkommende drejer sig om teorien omkring barnets nærmeste udviklingszone og for Piaget gælder det hans tanker om assimilation og akkomodation samt stadieinddelingen af barnet kognitive udvikling, hvor der i denne plan lægges vægt på den formelt operationelle periode.
I de didaktiske overvejelser vil Bjørndal og Liebergs relationsmodel1 blive inddraget som arbejdsmodel. Desuden vil der efter timerne i nogle tilfælde kort blive kommenteret for tydeliggøre indholdet for læseren
Planen vil komme til at indeholde opgavetyper af forskellig art, herunder måling og beregning af
areal og rumfang i henholdsvis trekanter, firkanter og kasser... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb til geometri i 6. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.