Eksamensopgave om genetik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 22
  • 5762
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2004
  • 25-03-2004

Eksamensopgave om genetik

Eksamensopgave i biologi om genetik. Dette er en genetik eksamensopgave i biologi, der er udarbejdet på 3 semester på læreruddannelsen i faget biologi.

Metodeafsnit
Vi har opbygget vores opgave som følgende :

Det første afsnit (evolution) omhandler Lamarks og Darwins evolutionsteorier. Herunder vil ligeledes udviklingen af levende organismer og artsdannelse kort blive beskrevet.

Dernæst vil vi i det følgende afsnit (klassisk genetik), via Mendel besvare nogle af de spørgsmål som Darwin og Larmarck ikke formåede at besvare. Det sidste afsnit (nedarvning på molekylært plan) vil være meget teoretisk og omhandle, hvorledes nedarvning på molekylært plan foregår.

Til slut vil vi diskutere hvordan og hvorfor man bør arbejde med genetikbegrebet i folkeskolen.

Indhold

1. Indledning
2. Metodeafsnit
3. Evolution
4. Klassisk genetik
5. Nedarving på molekyllært plan
6. Didaktiske overvejelser.
7. Afrunding:
8. Litteraturliste

Uddrag

Indledning
I den første milliard eller halvanden milliard år eksisterede der ingen levende væsener på jorden. De processer, der førte til dannelsen af de første levende celler, kender vi ikke i detaljer, men så meget er klart, at en lang kemisk evolution må være gået forud for den biologiske evolution. Biologisk liv er baseret på videreførelsen af information og konkurrence om ressourcerne. Lige fra de allerførste encellede organismer til de mest komplekse primater har disse to principper været dominerende for udviklingen. Man har i dag fundet ud af, at det genetiske materiale er forbavsende ensartet hos alle levende organismer. ”Opskriften” til syntese af forskellige proteiner findes lageret i form af en genetisk kode i DNA-molekyler. Teoretisk kan man godt tænke sig andre systemer til lagring og overførsel af genetisk information, men hvis sådanne nogensinde har eksisteret, er de nu for længst blevet udkonkurreret. Der er således et grundlæggende kemisk fællesskab mellem alle levende væsener, der i dag bebor jorden.
Der findes i dag måske fire eller fem millioner arter af planter og dyr på jorden. Systematikerne er langt fra færdige med at beskrive og klassificere denne vældige mangfoldighed. Arterne lever i samspil og balance med andre arter ...

---

6. Didaktiske overvejelser.
Formålet med at undervise i evolution er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og deres udvikling. I forlængelse af dette emne er det nærliggende at følge op med et forløb om genetik. Som punkt i CKF'erne under biologiens anvendelse, hedder det: ”Genteknologi samt dens anvendelse og betydning for den enkelte, samfundet og naturen”
Et emne som evolution og genetik skal ligge på 8. klassetrin og tage udgangspunkt i elevernes... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om genetik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.