Genetik og evolution | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 23
  • 7012
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2002
  • 12-04-2002

Genetik og evolution | Eksamensopgave

Eksamensopgave i biologi om genetik og evolution.

Eksamensopgaven i biologi indeholder også fagdidaktiske overvejelser i forhold til formålet for biologi.

Indhold

Indledning 2
DNA's opbygning og funktion 2
Mitose og meiose 4
Mutationer 5
Lamarcks evolutionsteori 7
Darwins selektionsteori 8
Udvikling af levende organismer 9
Artsdannelse 10
Lidt om genetiske egenskaber i historisk perspektiv 13
Mendels genetik 14
Mendels et-gen udspaltning 14
Mendels to-gen udspaltning 17
Nedarvningsmønstre 19
Fagdidaktiske overvejelser 21
Litteraturliste 23

Uddrag

Indledning
For at forstå forskellige biologiske processer som for eksempel evolution er det vigtigt at have kendskab til nogle grundlæggende elementer indenfor genetikken. Vores oprindelige hensigt med denne opgave var at have et overordnet tema, men da vi blev enige om at genetikken havde for mange aspekter, der på denne måde nemt ville blive tilsidesat, fandt vi det mest hensigtsmæssigt indenfor netop dette område af biologien, at gå ind i de områder af genetikken vi finder af mest betydningsfuld karakter for blandt andet at have det nødvendige overblik til en eventuel fordybelse i et mere specifikt emne.

Dna`s opbygning og funktion
Arvematerialet hos alle levende organismer består af DNA (deoxyribonukleinsyre), som er et kemisk stof, bestående af grundstofferne C, H, O, N, P. DNA er et såkaldt makromolekyle og kan være op til flere centimeter langt. Det er dog så ultrakompakt at det kan begrænses til at være i en cellekerne. Hos mennesker, dyr, planter m.m. som er eukaryote organismer (dvs. organismer hvis celler indeholder en cellekerne), sidder hovedparten af DNA`et i cellekernen. Herudover er der DNA at finde i mitochondrierne, hvilket udelukkende er arvet via moderens ægcelle.
DNA`s struktur består af en dobbeltstrenget spiral, dvs. der er egentlig tale om to molekyler og ikke et, der er sat sammen og som så tilsammen udgør det man betegner som DNA. De to strenge er hver for sig opbygget af såkaldte ...

---

Fagdidaktiske overvejelser
I formålet for faget biologi står der bl.a., ”…at eleverne skal tilegne sig viden om de levende organismer…”. Det er med udgangspunkt i dette vi vil introducere emnet for elever i folkeskolen. Vores formål med undervisning i genetik er :
at eleverne opnår grundlæggende viden om arvelighed, variation og naturlig udvælgelse.
at eleverne opnår viden om de moderne bioteknologier og deres anvendelse på mennesker og dyr. at eleverne diskuterer og tager stilling til nogle af de etiske problemstillinger, der opstår med de nye muligheder, som bioteknologien skaber.
Den viden eleverne opnår ved at arbejde med emnet genetik, skulle gerne kvalificere de valg, som... Køb adgang for at læse mere

Genetik og evolution | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.