Biologi om genetik og gensplejsning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 15
  • 6802
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 20-06-2007

Studieprodukt: Biologi om genetik og gensplejsning

Et oplæg til debat i biologi om genetik og gensplejsning.

Denne opgave giver et kort overblik over hvilke teknologiske facetter genetik indeholder samt hvad den kan bruges til i samfundet. Derudover vil der skitseres en række centrale samfundsmæssige diskussioner, som allerede i dag og i fremtiden vil være vigtige at kunne tage stilling til.

Indhold

1.0 Indledning 2
2.0 Genetik 2
2.1 DNA – livets genesis 2
2.2 Ukønnet formering 3
2.3 Kønnet formering 4
3.0 Gensplejsning 5
3.1 Forædling 5
3.2 Transgene bakterier 6
3.3 Transgene planter 6
3.4 Transgene dyr 7
3.5 Kloning 7
3.6 Genterapi 7
4.0 Diskussion 7
4.1 Genetisk fingreaftryk og DNA register 8
4.2 Gentest 8
4.3 Prænatal diagnostik 9
4.4 Patent på gener 10
4.5 Fremstilling af donor organer 10
4.6 Gensplejsede dyr 10
4.7 Kloning 11
4.8 Gensplejsede planter 11
4.9 Genterapi 12
4.10 Biologisk krigsførelse 13
5.0 Opsamling 13
6.0 Litteraturliste 14

Uddrag

1.0 Indledning

I den offentlige debat i medierne møder man ofte udtryk som f.eks. kloning, gensplejset mad, DNA fingreaftryk, og screening for arvelige sygdomme. Alle disse udtryk kan på den ene eller anden måde relateres til genteknologi dvs. den teknologi, der er opstået efter opdagelsen af livets arvemateriale.

Som borger er det nødvendigt, at kunne tage stilling til denne debat, fordi de fleste emner berører en personligt i hverdagen f.eks. hvis man skal være forældre eller når man køber ind i et supermarked. For at kunne tage stilling til det, er det nødvendigt at have indsigt i området, da der ellers vil opstå en usaglig debat, der hurtigt kan komme til at bygge på forkerte antagelser om hvad de forskellige begreber dækker over.

Der er f.eks. lavet undersøgelser der viser, at mange folk i dag er bange for gensplejset mad fordi de tror at der er flere gener i den slags mad; hvilket naturligt gør
dem bange. Meget tyder i dag på at genteknologi ikke er en døgnflue, men er noget som i fremtiden kommer til at indtage en endnu større del af almindelige menneskers liv. Af denne grund er det vigtigt, at biologi undervisningen i folkeskolen er parat til at informere om oplysningen omkring gensplejsning i almindelighed.

2.0 Genetik
Genetik kommer af det græske ord genesis der betyder skabelse eller oprindelse. Dvs. at der her, i en biologisk sammenhæng, er tale om de skabende kræfter i livet der kan opretholde og reproducere det. Disse mekanismer er i genetikken blevet isoleret til at høre hjemme i en forholdsvis simpel struktur i den enkelte celle, som kaldes DNA, der findes i alle levende organismer.

2.1 DNA – livets genesis
DNA eller Deoxyribo-nuklein-syre er et spiralformet molekyle bestående af to strenge, der holdes sammen af hydrogenbindinger imellem 4 forskellige baser: Adenin (A), Guanin (G), Thymin (T), Cytosin (C). Som man kan se på figur 1, er der det specielle ved disse baser, at de ikke er bundet sammen tilfældigt imellem... Køb adgang for at læse mere

Biologi om genetik og gensplejsning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.