Undervisning i arvelige sygdomme

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 11
  • 2764
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2009
  • 15-04-2011

Studieprodukt, Undervisningsforløb: Undervisning i arvelige sygdomme

Studieprodukt i biologi om Genetik og bioteknolog og Downs syndrom.

Opgaven indeholder fagdidaktiske overvejelser om undervisning i biologi om arvelige sygdomme.

Problemformulering

Hvordan diagnosticeres Downs Syndrom, og hvilke etiske aspekter kan diagnosen rumme?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Downs syndrom 2
Trisomi 21 3
Translokationstrisomi 21 3
Trisomi 21 mosaik 4
Sygdommens forekomst 4
Prænatal diagnostitik 5
Doubletest og nakkefoldsscanning 5
Tripeltest 6
Fostervandsprøve og moderkagebiopsi 6
Hvilke etiske aspekter kan diagnosen rumme? 7
Prænatal diagnostik på kort og lang sigt 7
Fagdidaktiske overvejelser 8
Undervisningsplan 8
Litteratur 11

Uddrag

Indledning
På mange måder minder med Downs syndrom om andre børn. De leger, smiler, synger, er sure, græder og griner. Men samtidig er børn med Downs syndrom også væsentligt anderledes end andre. På det ydre skiller de sig ud med små næser, brede ansigter, skrå øjne og korte hænder.

I det indre er tegnet på Downs syndrom, at barnet har fået et ekstra kromosom 21, og dermed har 47 i stedet for de 46 der er normalt.

Downs syndrom
Normalt har et menneske 46 kromosomer i alle kroppens cellekerne, med undtagelse af kønsceller, som er haploide, og indeholder 23 kromosomer. Ved befrugtning sker der en sammensmeltning af æg- og sædcelle, og der dannes et befrugtet æg, som indeholder kromosomerne fra både æg- og sædcelle og dermed det dobbelte kromosomantal som i kønscellerne. Den første celle hos det nye foster indeholder nu 46 kromosomer, og dette kopieres videre til samtlige milliarder af kropsceller hos det nye barn.

I enkelte tilfælde sker der dog en fejl ved reduktionsdelingen, således at æg- eller sædcellen er udstyret med et kromosom for meget. Dette medfører så, at den første celle i det nye foster indeholder 47 kromosomer, hvilket kopieres til alle kroppens celler hos barnet. De fleste af disse fejl er uforenelige med liv og fører til spontan abort, men en sjælden gang fødes der et barn med et ekstra kromosom. Den almindeligste kromosomfejl, når det drejer sig om autosome kromosomer, er en celle med et ekstra kromosom nummer 21, Downs syndrom....

---

Fagdidaktiske overvejelser
Formålet med emnet arvelighedslære er bl.a. at eleverne tilegner sig indsigt i og forståelse af forskellige årsager til arvelige sygdomme. Der er ikke gode muligheder for eksperimentelt arbejde, men det er dog muligt at se lidt på celler i mikroskop og lignende småforsøg. Arvelighedslære lægger op til spændende etiske diskussioner, og det er derfor oplagt at arbejde med emnet på et hverdags- og samfundsniveau da disse supplerer hinanden godt. Emnet har og får til stadighed... Køb adgang for at læse mere

Undervisning i arvelige sygdomme

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.