Genetik og arvelighedslære | Biologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 4
  • 1775
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2001
  • 17-04-2002

Eksamensopgave: Genetik og arvelighedslære | Biologi

Med opgaven ønsker jeg at belyse forholdene bag nedarvning. Først vil jeg tage kort udgangspunkt i molekylær cytologi, eftersom at det er af afgørende betydning i arvemæssig sammenhæng.

Derefter vil jeg gøre rede for nogle sygdomme der har en arvelig komponent, og det være sig sygdomme som Huntingtons chorea, cystisk fibrose og blødersygdommen.

Sluttelig vil jeg i opgaven se nærmere på nogle nuværende og kommende forebyggelse af arvelige sygdomme. For derefter at se på emnets anvendelse i folkeskolen.

Problemformulering
Af hvilken grund kommer arvelige sygdomme og misdannelser til udtryk hos mennesket? Hvorledes vil genteknologien påvirke udviklingen og det enkelte menneske?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Molekylær genetik
Proteinsyntese
Mitosen sikrer ensartethed
Meiosen sikrer forskelligartethed
Den klassiske genetik
Dominante, recessive og co-dominante gener
Kønsbundet nedarvning
Mutationer
Fosterdiagnostik
Genterapi
Fagdidaktiske overvejelser
Refleksioner
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Gennem de sidste tyve år, er der sket en stor udvikling indenfor arvelighedslæren. Teknikker som man tidligere kun har kunnet forestille sig på det teoretiske plan, er nu blevet tænkelige. Det gælder fosterdiagnostik, gensplejsning, genterapi, kloning m.m., og det er teknikker som øver påvirkning på os nu og i stigende grad. Årsagen til at det er vigtigt for en folkeskoleelev at vide noget om arvelighedslære, er at denne viden bliver anvendt i mange sammenhænge. For at blive en handlekompetent1 borger er det nødvendigt at besidde en viden om dette emne. Denne viden skal bruges til, at eleverne ud fra egen etik og moral skaber sig en forholdsvis velkvalificeret holdning, f.eks. skal de kunne vurdere om genmanipulation er hensigtsmæssig for den enkelte og for samfundet på længere sigt. Endvidere er arvelighedslære anført i CKF for biologifaget som et obligatorisk emne i undervisningen, og det er ligeledes et godt grundlag for emnet.

Molekylær genetik
I alle vores millioner celler er der en kerne – herfra styres cellens liv. Cellen er grundlag for al liv på jorden. Kernen indeholder hos mennesket 46 kromosomer: 22 par almindelige kromosomer og et kønskromosompar. Kromosomer består af lange kæder af kernesyrer deoxyribonucleic acid, som forkortes DNA. Kernesyrerne holdes sammen af svage brintbindinger og sidder fast på et skelet af sukker og fosfat molekyler, der er snoet omkring hinanden i en spiral, så baserne i de to kæder holdes sammen i par overfor hinanden. Det er rækkefølgen af de fire baser adenin (A), cytosin (C), guanin (G) og ...

---

Fagdidaktiske overvejelser
Formålet med emnet, arvelighedslære, er at eleverne tilegner sig indsigt i og forståelse af forskellige årsager til arvelige sygdomme. Der er ikke gode muligheder for eksperimentelt arbejde, men dataprogrammer giver mulighed for at studere de biologiske processer... Køb adgang for at læse mere

Genetik og arvelighedslære | Biologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.