Genbrug i håndværk og design

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Håndværk og design
  • Godkendt
  • 6
  • 3082
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2007
  • 18-09-2007

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Genbrug i håndværk og design

Eksamensopgave i håndværk og design om genbrug og den alsidige personlige udvikling

Problemformulering
Hvordan kan man argumentere for, at netop håndarbejde er relevant for elevens alsidige udvikling, og hvordan kan man bidrage til denne gennem arbejdet med genbrug?

Indhold

1. Indledning
1.1. Problemformulering
2. Genbrug
2.1. Før i tiden var det naturligt at genbruge.
2.2. Vintage er tidens mode.
3. Mit undervisningsforløb
4. Elevens alsidige udvikling gennem arbejdet med genbrug i håndarbejdsundervisningen
4.1. John Dewey
4.2. Howard Gardner
4.3. Mogens Hansen
5. Konklusion
6. Litteraturliste

Uddrag

1. Indledning
Et alsidigt udviklet menneske, er et menneske, som er i stand til at gennemskue og gennemføre arbejdsprocesser, og som har udviklet æstetisk sans i forhold til sig selv og andre. Yderligere har personen fornemmelse for materialers karakter i forhold til den sammenhæng de skal indgå i. Endelig er en alsidigt udviklet person en, der kan glæde sig over smukke og funktionelle ting, har kritisk sans, analytiske evner og evnen til fordybelse (Danmarks Håndarbejdslærerforening). Netop faget håndarbejde kan bidrage til denne udvikling, ved at tilbyde praktiske erfaringer indenfor de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder: Det tekstile arbejdsområde, Det skabende Håndværk og Det samfundsmæssige- og kulturelle indhold. Her er det vigtigt, at huske på, at der fra ministeriets side, er givet klart udtryk for, at den alsidige udvikling er central for børns tilværelse i skolen, og at et sammenspil i undervisningen er fundamental for, at udtryksformer, faglige kundskaber, almene kompetencer og arbejdsmetoder udvikles optimalt (Danmarks Håndarbejdslærerforening) Denne udvikling kan netop håndarbejdsfaget bidrage til.

---

3. Mit undervisningsforløb
Jeg har lavet mit praktikforløb ved brug af Hiim og Hippes Relationsmodel da den har nogle tydelige fordele i forhold til for eksempel SMTTE-modellen. I et praktisk fag som håndarbejde, er det utroligt vigtigt at medtænke de fysiske rammefaktorer i planlægningen af undervisningen. Dette punkt er ikke at finde i SMTTE-modellen, og man kan derfor glemme at tage højde for dette.

Fakta: Jeg var i praktik på X i X i 6 uger. Her underviste jeg 5.a i håndarbejde. Grundet klassens elevtal var 5.a delt i to hold i de praktisk-musiske fag. Det vil sige, at der var 12 timer til rådighed til hvert hold i alt – 2 timer ugentligt.
Jeg valgte, at vi skulle arbejde med det samfundsmæssige og kulturelle emne genbrug, for at give eleverne mulighed for, at forholde sig til samspillet mellem ressourcer og forbrug i arbejdet med tekstiler. Samtidig skulle vi arbejde med vævning på hønsetråd, for at give arbejdet en vinkel... Køb adgang for at læse mere

Genbrug i håndværk og design

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.