Bacheloropgave om Fysisk Udvikling og Træning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 25
  • 7129
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2005
  • 22-05-2005

Bacheloropgave om Fysisk Udvikling og Træning

F.U.T. – Fysisk Udvikling og Træning.
Bacheloropgave.

Jeg vil i denne opgave arbejde med elevernes fysiske side, da jeg i flere tilfælde har observeret, at eleverne i den danske folkeskole har en fysik under norm. Jeg har på baggrund af dette og erfaring fra praktikken valgt at arbejde med hovedspørgsmålet:
”Hvordan kan jeg som professionel lærer arbejde med at forbedre elevernes fysik med henblik på dannelse og deres muligheder i samfundet?”
Jeg vil med dette åbne spørgsmål belyse opgaven ud fra følgende spørgsmål:
• Hvorfor er nogle børns fysik blevet væsentligt forringet?
• Hvorfor skal jeg som kommende lærer arbejde med elevernes fysik?
• Hvordan skal jeg planlægge undervisningen?
• Hvordan kan jeg/skolen undgå, at mange elever er i dårlig fysisk form?

Indhold

2. Indledning Side 2
3. Begrundelse for valg af emne Side 2
4. Problemformulering Side 3
5. Idrætsfaget i dag Side 3
6. Argumentation for områdets vigtighed Side 5
7. Bearbejdelse af elevernes fysik Side 6
- 7.1 Den værdsættende samtale Side 7
- 7.2 Det positive sprog Side 9
- 7.3 Motivation i undervisningen Side 9
- 7.4 Flow Side 10
- 7.5 Udviklingsmodel Side 11
- 7.6 Praksis Side 12
8. Forebyggelse Side 14
9. Overvejelser over teori vs. praksis Side 16
10. Konklusion/Afslutning Side 18
11. Litteraturliste Side 20
12. Bilag
Side 22

Uddrag

3. Begrundelse for valg af emne.
Jeg har valgt et emne, som har en høj implementeringsgrad. Det er betydningsfuldt for
mig, at arbejde med et område, som er brugbart i folkeskolen. Jeg vil arbejde med en
problemstilling, som kan omsættes direkte til folkeskolen, således at opgaven bliver en del
af min kommende lærerprofession.
Jeg har valgt at arbejde med elevernes fysiske side, idet jeg mener, at det kan være med
til at forbedre eleverne fagligt3, samt elevernes personlige udvikling, hvilket er én af
folkeskolens formål. (§ 1, stk. 1, ...medvirke til den enkelte elevs alsidige personlige
udvikling4).
I praktikken observerede jeg, at elevernes fysik var under norm, hvilket foruroligede mig,
og jeg blev opmærksom på problemets omfang, set på længere sigt, hvor eleverne skal ud på arbejdsmarkedet. Det skal her nævnes, at observationerne blev foretaget på de ældste klassetrin, men at problemet skal ”fanges” allerede i de mindre klasser. Idrætsfaget har samtidig en for lav status i folkeskolen, - specielt på de ældste klassetrin. Det viser en
rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut. Rapporten viser, at idræt er et fag, som i praksis
bruges til at give eleverne et pusterum fra bøgerne, mens skolens ledelser bruger
idrætstimerne til at få lærernes timeplan til at gå op. På grund af idrætsfagets nuværende
status og niveau ser jeg en problemstilling, som er spændende og operationel at arbejde
med.

---

Undervisningsforløb – 9. klassetrin.
Undervisningsforløbet er udarbejdet til 9. klassetrin, men skal kun bruges som en skabelon, idet klassernes niveau kan variere. Til hver klasse skal der derfor udarbejdes en mere præcis plan. Forløbet er udarbejdet ud fra SMTTE-modellen, men jeg har dog udeladt punktet ”Status/elevforudsætninger”, idet jeg ikke har et grundlag for at kunne svare på dette.
Forløbet kommer til at omhandle boxecise, løb, muskeltræning, samt konkurrence. I forløbet vil eleverne komme til at arbejde med den værdsættende samtale... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om Fysisk Udvikling og Træning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.