Kroppen og sundhed i 3. kl. | Undervisningsplan

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 7
  • 2454
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 29-12-2007

Kroppen og sundhed i 3. kl. | Undervisningsplan

Undervisningsplan i natur/teknologi om kroppen og sundhed i 3. klasse.

Denne undervisningsplan behandler emnet ”Kroppen og sundhed”, med udgangspunkt i en 3. klasse. Eleverne har 2 sammenhængende lektioner om ugen à 45 minutter, hvor vores undervisningsforløb vil vare ca. 16-18 lektioner.

Indhold

Indledning 1
Didaktiske overvejelser 2
Undervisningsforløb 3
Faglig viden 3
Evaluering 7
Litteraturliste 7

Uddrag

Vores mål med dette forløb, er at eleverne får viden om kroppens opbygning og fordøjelsessystem samt eleverne bliver bevidste om at sundhed er afhængig af mange ting. Eleverne skal vide at kroppen overordnet er bygget op af: hud, hår, negle, knogler, led og muskler. De skal vide at kroppen består af følgende indre organer: lungerne, hjertet, mavesækken, tarme, lever, nyrerne og blæren, samt kende til fordøjelsesprocessen. Eleverne skal kende til de fem sanser, syns-, føle-, lugte-, smags-, og høresansen. De skal gøre sig erfaringer med hvor sanserne findes på kroppen og hvordan de opfatter deres omverden med de enkelte sanser. Eleverne vil igennem forløbet komme til at arbejde praktisk og undersøgende, som skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder. Det praktiske arbejde skal ligeledes hjælpe til med at
styrke elevernes samarbejde.

Didaktiske overvejelser
I denne undervisningsplan vil vi tage udgangspunkt i den konstruktivistiske tankegang. Udgangspunktet for denne tankegang er blandt andet, at vi mennesker ikke erkender, forstår og erfarer vores omverden og virkelighed direkte, dvs. vi erkender og forstår den på forskellige måder, alt afhængig af de sammenhænge vi deltager i. Dvs. vi er afhængige af hvornår og hvordan, vi iagttager den og i hvilke kulturelle og situationelle sammenhænge vi er i. Derfor mener vi, at viden ikke overføres uforandret fra lærer til elev, men at lærdom er en aktiv proces, i hvilken viden genskabes i en ny sammenhæng.
Indenfor den konstruktivistiske tankegang, mener vi, at John Deweys erfaringspædagogik3 er god at tage udgangspunkt i, når man skal planlægge sin undervisning. Han mener at alle individer bedst lærer gennem egen virksomhed og erfaringer, hvilket passer godt ind i faget natur og teknik, som lægger op til meget eksperimentel og forsøgsorienteret undervisning. Et af nøgleordene i Deweys pædagogik er ”learning by doing”. Det vil sige at han sætter elevens aktivitetsniveau i centrum... Køb adgang for at læse mere

Kroppen og sundhed i 3. kl. | Undervisningsplan

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.