Undervisningsforløb om el i fysik/kemi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 23
  • 5574
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2005
  • 24-03-2007

Undervisningsforløb om el i fysik/kemi

Undervisningsforløb i fysik/kemi om el omkring os.

Undervisningsforløbet er tiltænkt 8-9. klasse og varer i ca. 31 lektioner.

Undervisningsforløbet indeholder følgende faser:

1 Hvad/hvor er elektrisitet
2 strøm,spænding og modstand
3 sikkerhed
4 hovrdan laver man strøm
5 serie og parallelforbindelser
6 elevernes selvstyrede projekt
7 evaluering

Indhold

El omkring os
Overordnede mål
Elevforudsætninger
Læringssyn
Sikkerhed
Ekskursion
Fase 1 - ”Hvad/hvor er elektricitet?”
Hjemmearbejde
Fase 2 – Strøm spænding og modstand (belastning)
Hjemmearbejde
Fase 3 – Sikkerhed
Hjemmearbejde
Fase 4 – hvordan laver man strøm?
Hjemmearbejde
Fase 5 – serie- og parallelforbindelser – Byg din egen el-by
Hjemmeopgaver
Fase 6 – Elevernes eget selvstyrede projekt
Forslag til emner
Evaluerings fase
Kilder:
Bilag:
Øvelser til Fase 2 – Strøm spænding og modstand (belastning)
Øvelsesvejledning - Elektrisk stol for saltagurker/pølser

Uddrag

Elevforudsætninger
Det forudsættes at eleverne har lært om atomernes opbygning og ladningsforhold. Desuden har eleverne haft om magnetisme og elektromagnetisme.

Læringssyn
Dette undervisningsforløb bygger på konstruktivisme, som forudsætter at læreren er af den overbevisning, at hans elever er kompetente, videbegærlige og nysgerrige. Mange der har prøvet at undervise vil dog sikkert mene, at de ofte har skullet lede længe efter deres elevers videbegærlighed. Men efter min overbevisning er dette i stor grad et spørgsmål om, hvordan undervisningen bliver præsenteret for eleverne.

For at vække deres videbegærlighed og nysgerrighed, skal undervisningen så vel som underviseren virke inspirerende. Ved en inspirerende underviser, forstår jeg en lærer som brænder for sit fag og udstråler dette. Han skal desuden vise interesse for eleverne, og ønske at indføre dem i fysikkens og kemiens verden og tænkemåde. Undren og eftertænksomhed spiller en stor rolle i den
fysisk/kemiske tankemåde, og dette opnår man efter min mening ikke i tilfredsstillende grad ved reproduktiv undervisning. For at eleverne opfatter undervisningen som interessant, er det efter min overbevisning og erfaring vigtigt, at eleverne kan se hvad de kan bruge det til, som læreren gerne vil have at de skal lære, eller at dette er overraskende og uforklarligt med deres forforståelser. På denne måde opnår man samtidig at eleverne tænker over hvad de lærer, enten ved at forbinde det til noget andet de ved i forvejen, eller ved det dilemma det giver når de opdager at deres forforståelse er forkert. Dette er i overensstemmelse med at kundskab ifølge konstruktivismen konstrueres aktivt af den enkelte elev. Det gælder altså fra lærerens side om at udfordre elevernes forforståelse, og derved lede eleverne frem mod mere fysisk/kemisk ”korrekte” opfattelser... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om el i fysik/kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.