Funktioner i 6. klasse | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 10
  • 2120
  • PDF
  • 2009
  • 14-05-2012

Undervisningsforløb: Funktioner i 6. klasse | Studieprodukt

Opgaven indeholder en generel beskrivelse af funktioner herunder lineær funktion, ligefrem proportionalitet og omvendt proportionalitet.

Derudover er der med udgangspunkt i relationsmodellen et undervisningsforløb til en 6. klasse omhandlende funktioner.

Et afsnit om matematiksprog/hverdagssprog og sidst vises egen faglighed i funktioner.

Indhold

Indledning/Metodeafsnit 2
Funktion 2
Direkte proportionalitet (ligefrem proportionalitet) 3
Lineær funktion 3
Omvendt proportionalitet 4
Undervisningsforløb 4
Forholdet mellem hverdagssprog og matematikkens fagsprog. 6
Egen faglighed 7
Konklusion 9
Litteraturliste 10

Uddrag

Indledning/Metodeafsnit
Matematik er folkeskolens næststørste fag, og der undervises i matematik på alle klassetrin. Kernen i faget er tal og algebra, geometri, matematik i anvendelse samt kommunikation og problemløsning. Matematik er et dannelsesfag hvor de centrale kundskaber og færdigheder skal udvikles hos den enkelte elev. Det er vigtigt at drage hverdagssprog samt hverdagssituationer med i undervisningen, således at eleven danner en sammenhæng mellem den matematik der foregår i klasseværelset og det udenfor.
Først vil jeg redegøre for begreberne direkte og omvendt proportionalitet samt den lineære funktion, som er den mest anvendelige funktionstype i skolen og den eneste anvendte på mellemtrinet.. Herefter vil jeg med et undervisningsforløb bygget op på Hiim og Hippes relationsmodel vise hvordan man kan introducerer lineære funktioner på mellemtrinet.
Sidst vil jeg vise min egen faglighed ved at beskrive den eksponentielle funktions samt... Køb adgang for at læse mere

Funktioner i 6. klasse | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.