Funktioner og ligninger i hverdagen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 11
  • 2639
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2002
  • 26-01-2012

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Funktioner og ligninger i hverdagen

Eksamensopgave i matematik om funktioner og ligninger i 9. klasse i hverdagen.

Problemformulering
Hvordan kan man i en 9. klasse ved hjælp af funktioner beskrive forhold fra hverdagen, således at de får et dybere kendskab til begrebet funktioner og dens tilhørende ligninger.

Indhold

Forord 1
Problemformulering: 1
Lærerens baggrundsviden: 1
Undervisningens opfyldelse af CKF: 4
Centrale kundskabs- og færdighedsområder 4
Undervisningens opfyldelse af folkeskoleloven: 5
Vejledende læseplan 6
Elevernes forudsætninger i forbindelse med vort planlagte undervisningsforløb: 6
Mål for vort undervisningsforløb: 7
Undervisningsforløb: 7
Konklusion 9
Litteraturliste: 10

Uddrag

Forord
Ordet funktion indgår i dagligdagens sprog. Vi taler fx om, at en knap på radioen har en bestemt funktion – virkemåde. Når vi drejer knappen mod uret, så dæmpes lyden. I matematikken har ordet funktion en anden betydning. Og sådan er det ofte. Det samme ord har forskellige betydninger. I matematikken ønsker vi imidlertid at have en helt præcis betydning af fagordene, vi benytter. Og den betydning bestemmer vi selv ved definitioner.

Mål for vort undervisningsforløb:
At eleverne får forståelse og indgående kendskab til koordinatsystemet og funktionsbegreberne
- at veksle mellem praksis og teori
- at give begrundelser
- at foretage eksperimenter
- at formulere og løse problemer
- at holde styr på forudsætninger
- at udvælge væsentlige elementer
- at samtale om matematikken
- at foretage sammenligninger
- at foretage vurderinger/fortolkninger
- at beskrive sammenhænge
- at fordybe sig i udvalgte områder
- at foretage ræsonnementer og bevise
- at lave og bruge algoritmer... Køb adgang for at læse mere

Funktioner og ligninger i hverdagen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.