Undervisningsplan om fugle i 5. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 16
  • 4105
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2005
  • 12-03-2006

Undervisningsforløb: Undervisningsplan om fugle i 5. klasse

Opgave i natur/teknologi med en undervisningsplan om fuglene ved foderbrættet for 5. klasse.

Vi er i forbindelse med at lave en referencesamling af fjer blevet fascineret af fugle og vil i denne opgave planlægge et undervisningsforløb for en 5. klasse omkring fugle. Undervisningsforløbet er af studieøkonomiske hensyn samtidig planlægning af et undervisningsforløb der skal anvendes i praktikken.

Forløbet strækker sig over seks uger med to lektioner i ugen, hvilket samlet giver 10 lektioner da den ene uge er en emneuge om indianere. Lektionerne er placeret i 5. og 6. modul onsdag. Klassen er en 5. klasse med 26 elever. Der ud over er der 2 elever som kun er i klassen i Natur/Teknik timerne og klassens tid. Disse elever har en fast støttelærer med.

Indhold

Indledning 3
Praktiske forhold 3
Elevernes forudsætninger 3
Undervisningsforløb 4
De enkelte lektioner 4
1 + 2 lektion i uge 1 4
Materialer i uge 1 4
3 + 4 lektion i uge 2 5
Materialer i uge 2 5
5 + 6 lektion i uge 3 5
Materialer i uge 3 5
7 + 8 lektion i uge 4 5
Materialer i uge 4 6
9 + 10 lektion i uge 6 6
Materialer i uge 6 6
Dagbog 6
Gruppearbejde 7
Begrundelser for undervisningsplan 7
Fælles mål 9
Andre didaktiske begrundelser 11
Hvad kan eleverne efter forløbet 12
Lærerens faglige viden 12
Afrunding 12
Litteraturliste 13
Bøger 13
Tidsskrifter 14
Artikler 14
Bilag 1 15
Bilag 2 16
Bilag 3 17
Bilag 4 18

Uddrag

Elevernes forudsætninger
Vi kender ikke eleverne, men ved fra deres nuværende lærer at de ikke har arbejdet med fugle før. Da eleverne går i 5. klasse må vi gå ud fra de har en vis baggrundsviden der dog vil være individuel for de forskellige elever. Der vil være nogen elever der kan nævne diverse fugles kendetegn samt deres navne og andre der ikke kan nævne en eneste fugl. Af klassens lærere har vi fået at vide at klassen fungerer godt sammen socialt.

Klassen har i efteråret arbejdet med at lave foderbrætter i sløjdtimerne. Vi kan derfor gå ud fra at de fleste elever har et sådant derhjemme og for de flestes vedkommende placeret i haven.

Der er som sagt 28 elever i natur/teknik timerne. Den ene af de 2 ekstra elever kan indgå i samarbejde med de øvrige elever, men den anden formår det ikke. Derud over er der en anden dreng i klassen, som ikke evner at indgå i samarbejde med de andre elever. Disse to drenge har vi derfor valgt skal arbejde alene. Hvis de så finder sammen, må de arbejde, som de nu engang har forudsætninger for. Dette har vi bestemt i samråd med deres lærer.

Undervisningsforløb
Målet for forløbet er at eleverne lærer at genkende de mest almindelige fugle ved foderbrættet, får en viden om sammenhængen mellem fuglenes næb og valg af føde samt viden om nogle egenskaber ved fjer og dun. Der ud over er målet at skærpe elevernes opmærksomhed på naturen.
Eleverne får desuden repeteret brugen af et termometer, en lup og et kompas samt de fire verdenshjørner.

I klassen vil der være en emnekasse om fugle som bibliotekaren har lavet. Nogle af timerne vil foregå i biologilokalet hvor der forefindes diverse udstoppede fugle.
For at kunne finde ud af hvilken fugle det er man har set, vil det være nødvendigt at kunne bruge en fagbog. Derfor vil der under vejs i forløbet være små opgaver hvor eleverne skal slå op i registeret i en fuglebog og efterfølgende finde fuglen... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsplan om fugle i 5. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.