Frihed og ansvar | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Frihed og ansvar | Eksamensopgave

KLM eksamensopgave om frihed og ansvar - et pædagogisk paradoks.

Problemformulering
Hvorfor er det vigtigt at mennesker bliver opdraget/dannet til selvstændighed, så de kan agere ansvarligt i et samfund, der giver den enkelte frihed og rettigheder?

Indhold

Problemformulering 1
Indledning 1
Frihed & ansvar 2
Mennesket i centrum 3
Det frie menneske 5
Dagens Danmark 6
Konklusion 6
Litteraturliste

Uddrag

Hvordan lærer eleven om sin frihed og det ansvar, den enkelte har overfor sig selv og fællesskabet? Hvordan kan man opdrage til både frihed og underkastelse til almenviljen, når det er to modsatrettede mål? Dette kaldes ifølge Kant det pædagogiske paradoks, hvilket vil sige at barnet skal opdrages til selvstændighed gennem tvang2. Desuden står opdrageren med et spørgsmål om, hvilken etik, lov, moral eller religion man skal handle ud fra. Men hvorfor er det i det hele taget vigtigt at opdrage til selvstændighed? I denne opgave vil jeg komme ind på, hvordan begreberne frihed og ansvar har ændret sig fra Paulus over Rousseau til Nietzsche med inddragelse af andre store tænkeres syn på frihed og ansvar. Jeg vil slutte af med at sætte fokus på, hvordan der bliver set på frihed og ansvar i dag, og hvordan man forholder sig til det i samfundet... Køb adgang for at læse mere

Frihed og ansvar | Eksamensopgave

[1]
Bedømmelser
  • 09-05-2012
    Skrevet af Lærerstuderende på 1. år
    en god opgave med henvisninger til mange filosoffer, religion og retidigheder. meget lærerrigt