Bacheloropgave om kønsrolleproblematikken i biologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 26
  • 8228
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2007
  • 15-04-2007

Bacheloropgave om kønsrolleproblematikken i biologi

Bacheloropgave i biologi om fremtidens biologi. Kønsrolleproblematikken i biologiundervisningen i folkeskolen.

Problemformulering
• Hvordan skabes de motiverende og læringsopfordrende rammer i
biologiundervisningen, så eleverne af begge køn opnår læring?
• Hvilken didaktik er den mest brugbare, når der skal tages højde for pigers og drenges forskellige læringsstile, rammer for undervisning, arbejdsformer, elevernes forskelligartet interessefelter, undervisningsmaterialer, samt Fælles Mål for faget biologi?
• Hvordan kan man bruge de resultater, som ROSE undersøgelsen fremstiller til at skabe et læringsopfordrende miljø i biologi undervisningen?,

Problemstilling:
Skolen benytter sig hovedsageligt af en bestemt indgangsvinkel
til undervisning, som ofte kollidere med en stor gruppe af elever som har
en anden læringsstil, hvad kan der gøres for at undgå dette?

Indhold

Emne 2
Emnebegrundelse 2
Problemformulering 2
Problemstilling 2
Forskel i hvordan piger og drenge tænker
- Neurologisk teori ved Simon Baron-Cohen 3
Kønsforskelle
- Bodil Nørgaard og Lisbeth Kromann 7
- Biologiske teorier
o Gideon Zlotnik 8
o Grethe Kragh – Müller 9
- Kultursociologisk teori
o Ulrik Beck 10
- ROSE undersøgelsen 10
Tænkestile
- Psykologisk teori ved Robert J. Sternberg 11
Læringsstile
- Pædagogisk teori ved Rita Dunn og Kenneth Dunn 16
Didaktik
- Hiim og Hippes Relationsmodel 20
Konklusion 22
Litteraturliste 23
Bilag 25

Uddrag

Emnebegrundelse: Et stort problem i biologiundervisningen i folkeskolen er, at drenge og piger ikke interesserer sig for de samme emner. Disse forskelle skaber problemer for undervisningen, og for at både piger og drenge opnår læring indenfor alle emner i biologi. ROSE – undersøgelsen viser netop dette
problem, da pigerne ikke sætter vigtigheden af visse emner lige så højt som drengene i sammenligning med andre lande. Jeg synes derfor, at det er vigtigt, at læreren skal have disse forskelle for øje, når undervisningen planlægges, gennemføres og evalueres.

Forskel i hvordan piger og drenge tænker
En neurologisk teori
Simon Baron-Cohen: professor i psykologi og psykiatri ved Cambridge University og direktør ved universitetets Autism Research Centre. Han har igennem en tyveårig karriere forsket i såvel autisme som kønsforskelle. Han er forfatter og medforfatter til en række bøger. På dansk foreligger Blind for andres sind og - med Mary M. Robertson som medforfatter – Tourette Syndrom

Simon Baron-Cohen fremsætter i sin bog: ”Den afgørende forskel” en definition af, hvordan både den mandlige og kvindelige hjerne fungerer.
Den kvindelige hjerne er overvejende programmeret til empati. Den mandlige hjerne er overvejende programmeret til forståelse og systemkonstruktion1.
Denne definition skal forstås på denne måde, at flere mænd end kvinder har hjerner af typen S
(systemtænkende), og at flere kvinder end mænd har hjerner af typen E (Empati). Det er derved også muligt for mænd at have en hjerne, som er af typen E, og at kvinder kan have en hjerne af typen S. Simon Baron-Cohen definerer desuden en tredje type; type B, hvor individets evne til systemtænkning og empati er lige udviklede, forkortet S=E.

Systemer er noget, der styres af regler, som fastlægger forholdet mellem input, operation og output2. At tænke i systemer indebærer en analyse af systemets karakteristika, som er variable, og kan følges gennem nøje observation af, hvad der sker, når et enkelt karakteristikum ændres.
Dette gør, man aflæser reglerne for input-operation-output, der regulerer systemets adfærd, og dette kræver, at personen har blik for delelementer, og gør at personen vil kunne forudsige, hvad der vil ske i systemet3. ...

---

Tænkestile
Før jeg kan komme ind på hvordan tænkestile har indflydelse på de forskellige køns læring, så vil jeg forklare Robert J. Sternbergs teori omhandlende tænkemåder.
Robert J. Sternberg er IBM professor of Psycholy and Education på Yale University.
Hans tese, er at det vi oplever i livet, ikke alene afhænger af, hvor godt vi tænker, mere også af, hvordan vi tænker28.
Sternberg siger at mennesker er forskellige og derfor har de også forskellige tænkestile. En tænkestil er en måde at tænke på, det er ikke en evne, men snarere den måde, hvorpå vi foretrækker at bruge de evner vi har29. Når vi som lærere tester eleverne i biologi, så tester vi ikke bare elevernes evner, men også deres måde at tænke på. Det er muligt, at nogle lærere ikke er klar over, at eleverne har forskellige tænkestile, og at deres tænkestile har indflydelse på, hvor godt de klarer sig i prøverne. Når læreren vil have et mere fyldestgørende status af elevernes viden, så bør man benytte sig af flere forskellige måder at teste dem på, såsom tests, projekter, essays. Dette kan jeg... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om kønsrolleproblematikken i biologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.