Frelse i Kristendom | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 8
  • 1831
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 1999
  • 30-09-2001

Frelse i Kristendom | Synopsis

En synopsis i kristendom om frelse.

Indledning

Vi har i denne opgave valgt at beskæftige os med os med det teologiske begreb frelse gennem en individuel/kollektiv og hinsidig/dennesidig synsvinkel.

Formålet med opgaven er at konkretisere frelsebegrebet i den 2000 år gamle kristne tradition.

Frelse i almindelig sprogbrug kan anvendes i to betydninger:

- Frelse i begrænset betydning, som frelse fra én bestemt påviselig ulykke eller fare.
- Frelse i en omfattende betydning, hvor det ikke er muligt konkret at påvise det man frelse fra.

Sagt med andre ord: stykkevis og delvis frelse, som betegnes "f " og total eller endegyldig frelse "F ".

Indhold

Indledning
Bibeltid
Det Gamle Testamente
Det Nye Testamente
Paulus
Platon ( 427 − 347 ) og Gnosticismen
Den katolske kirke
Middelalder
Reformation
Pietismen/Grundtvig
Religionskritikken
Generelt for religionskritikken
Frelse i dag
Marylin Manson
Buddhismen
Sammenfatning
Litteraturliste

Uddrag

Bibeltid

Det Gamle Testamente

Frelse i GT betyder at være fri fra nød og trængsel. I første omgang er frelse en frelse fra sult/ nød /krig og fjenders besejring Sam 10,19. Frelsens indhold er gode vilkår, velstand og tryghed. Der er altså tale om en frelse til livet, der gælder hele folket som individet. Israels Gud, Jahve, er det jødiske folks Gud og vælger mennesket en anden guddom eller vender det Gud ryggen er det fortabt Es 45, 15+20.

Jøden når individuel frelse ved overholdelse af loven 5 Mos 30, 9−10 og gennem hele det jødiske folks frelse Sl 3, 8−9. Frelse er dennesidig , individuel som kollektiv.

Syndefaldet 1 Mos3, 23 anslår den grundlæggende konflikt mellem Gud og menneske, herefter ses de første messiasprofetier 1Mos 3,15; Es 53,6; Es 6,9. Dette er klarest hos Esajas.
Den til Moses overrakte gamle pagt − de ti bud 2Mos 20 − søges på grund af uafbrudte fjendeangreb erstattet med en ny pagt med ønske om definitiv frelse Jer 31,31 − Dette bygger bro til NT.

Hvis frelse er det at få slukket en tørst har GT et synonym til vand i betydning af endegyldig frelse ? Helligånden slukker menneskets tørst efter frelse Es 12,3 ... Køb adgang for at læse mere

Frelse i Kristendom | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.