Fransk i folkeskolen | Bachelor

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Fransk)
  • Godkendt
  • 21
  • 8218
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2004
  • 28-02-2004

Fransk i folkeskolen | Bachelor

Bacheloropgave i fransk om fransk og franskfagets berettigelse i folkeskolen - dannelse gennem kulturformidling

Problemformulering
Formålet med denne bacheloropgave er at undersøge, hvilken berettigelse franskfaget har i folkeskolen. Det vil jeg gøre ved at indkredse folkeskolens dannelsesopgave. Dernæst vil jeg undersøge, hvordan man formidler kultur, hvilken rolle kultur skal spille i sprogundervisningen, og på hvilken måde franskfaget kan være med til at styrke elevernes dannelse ved, at de erhverver sig interkulturelle kompetencer.

Jeg vil i den forbindelse se på to undervisningssystemers grundbøger og undersøge, om de indholdsmæssigt lever op til forventningerne om kulturformidling, og om bøgerne således kan anvendes i kulturformidlende undervisning.

Indhold

1. Indledning
2. Problemformulering
3. Dannelse
3.1. Dannelsesbegrebet
3.2. Kompetencer og kategorial dannelse
3.3. Det eksemplariske princip
3.4. Det multikulturelle menneske som dannelsesideal
3.5. Den interkulturelle dannelsesproces
4. Kultur
4.1. Begrebet kultur
4.2. Formidling af kultur
4.3. Tre retninger inden for kulturformidling efter 1970.
4.4. Kulturchokket
4.5. Interkulturel kompetence i kulturmødet.
4.6. Interkulturel træning og kommunikation
5. Franskfaget
5.1. Fransk i Europa
5.2. Dannelse gennem formidling af fransk og frankofon kultur
5.3. Stofudvælgelse
6. To eksempler på undervisningsbøger i fransk
6.1. Carte Blanche
6.2. Franskbogen
6.3. Sammenfattende om Carte Blanche og Franskbogen
7. Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
En franskmand, siger du? Det er da en lille lidt tyk mand med en sort- og hvidstribet trøje, et stort overskæg, en Gauloise i mundvigen og et baguette under armen. Desuden kører han sin gamle ramponerede Peugeot som død og helvede gennem byen, mens han råber ad de andre trafikanter og dytter utrætteligt i hornet. Jo, vi kender skam godt de arrogante franskmænd og deres særheder. Vi har ofte rejst i det smukke land med en befolkning, der ikke er sen til at fremhæve fransk, franskmænd og Frankrig.

Vi rolige og velovervejede skandinaver ser med milde og overbærende øjne på disse passionerede sydeuropæere. Vi ved godt, at sådan er de nu en gang – det kan de jo ikke gøre for. Vi camperer tre uger i Provence, og i de tre uger synes vi, de er ret charmerende, men vi er da glade for de mere ordnede og civiliserede forhold vi kommer hjem til, når vi har tilbagelagt de par tusinde kilometer mod nord, der er til den danske grænse.

Denne fremstilling af en typisk franskmand er aldeles urimelig. De ved de fleste nok godt, men den er alligevel et typisk eksempel på en stereotyp fordom, som findes blandt mange danskere. I et stadigt mere internationaliseret; og især europæiseret samfund, er det vigtigt, at danske elever opnår forståelse for andre menneskers måder at handle og tænke på. Derfor er det nødvendigt at arbejde for at fjerne fordomme om andre kulturer. Spørgsmålet bliver så: Hvordan laver man en undervisning, så eleverne opnår forståelse for andre kulturer og lærer at kommunikere på en givende og frugtbar måde, hvor både eleverne og deres kommunikationspartnere opnår en udvikling?

3. Dannelse
3.1. Dannelsesbegrebet
Hvad er dannelse, og hvordan skal man i folkeskolen forholde sig til elevernes dannelse?
Dannelsesbegrebet har været meget til diskussion op igennem det 20. århundrede. Fra slutningen af det 19. århundrede og frem til 1960'erne bestod kritikken i, at dannelsen nærmere var affirmativ og klassebestemt end almen. Den bekræftede det bestående og var ikke produktiv og praktisk nok orienteret.

Det kan skyldes, at man har betragtet dannelse som et socialt begreb, hvor det drejer sig om de ydre fremtrædelsesformer, såsom smag, opførsel o.l. Adskilt herfra er dannelse som et pædagogisk begreb... Køb adgang for at læse mere

Fransk i folkeskolen | Bachelor

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.