Synopsis om fra udvikling til dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi, Pædagogik
  • Godkendt
  • 12
  • 4062
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2005
  • 18-12-2005

Synopsis om fra udvikling til dannelse

Dette er en synops til sameksamen i Psykologi og Pædagogik. Den omhandler Daniel Sterns syn på barnet i psykologi-delen, og noget om lærerrollen, selvforvaltning og handlekompetence i pædagogik-delen.

Problemformulering:
Jeg ønsker at se på hvordan udviklingspsykologien har fået betydning for pædagogisk terminologi og praksis.

Indhold

FRA UDVIKLING TIL DANNELSE 3
INDLEDNING 3
PROBLEMFORMULERING 3
DANIEL STERN 3
Den gryende selvfornemmelse (0-2måneder): følelsernes verden 4
Oplevelsen af et kerneselv (2-6 måneder, som er knyttet til den nære sociale verden) 4
Oplevelsen af intersubjektivitet (7- ca 15 måneder) dvs. oplevelsen af det subjektive selv og siden
også oplevelsen af, at andre har et indre liv. Barnet befinder sig i sindslandskabernes verden 5
Oplevelse af det verbale selv (15-ca.36 måneder) hvor barnet indtræder i ordenes verden 6
Oplevelsen af et fortællende jeg (omkring 3 års alderen) Der er knyttet til historiernes verden 7
LÆRERROLLEN 7
SELVFORVALTNING 9
HANDLEKOMPETENCE 9
JOHN DEWEY, PROBLEMLØSNING 11
KONKLUSION 12
LITTERATURLISTE 13

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at kigge på det folkeskoleloven kalder den almene personlige dannelse. Hvornår er man dannet, og hvis det er noget man kan opnå, noget man kan sætte sig som mål, hvordan udvikles det så? Det interessante er at kigge på det udviklingssyn psykologien har i dag, og prøve at sammenholde det med pædagogisk terminologi for at se om der er en sammenhæng. Jeg vil i min opgave kort redegøre for Daniel Sterns teori, eftersom han i høj grad har påvirket skolens barnesyn. Jeg synes, at spørgsmålet om lærerrollen, kompetence, og selvforvaltning er særlig interessant. Eleverne har principielt ansvar for egen læring, men kan de forvalte dette og hvordan skal lærerrollen i sådan en skole være?. Det er i store træk det min opgave vil omhandle... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om fra udvikling til dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.