IKT i sløjd

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Sløjd
  • Godkendt
  • 14
  • 3475
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2007
  • 09-05-2007

Eksamensopgave: IKT i sløjd

Eksamensopgave i sløjd om at inddrage IKT.

Jeg har i denne opgave valgt at lægge mit fokuspunkt på IKT.

Problemformulering
Hvordan kan vi som kommende sløjdlærer værre bedre til at inddrage IKT i undervisning?

Indhold

Indledning 3
Metode 4
Definition af emne 4
Brug af IT i fremtiden 5
IKT strategi 6
IKT hvordan i praksis 8
Mit produkt – Fra tanke til handling 11
Tegninger 11
Konklusion 11
Litteratur Liste 13
Henvisninger 13
Bilag 14

Uddrag

Indledning:
Dette blev mit valg, dels fordi jeg aldrig selv har arbejdet med IKT i sløjd og fordi jeg mener det kan give en god mulighed for at bruge faget tværfagligt. Hvilket jeg ikke oplevede meget af i min skoletid. Om det skyldte vores gamle sløjdlærer og selvsamme manglende interesse for IT, eller fordi han bare var af den gamle modelsløjdsskole og ikke var fulgt med tiden, vil jeg lade være usagt.

Men et må jeg dog sige, jeg har fået med fra ham, og det er at sløjd ikke kun drejer sig om at kunne save lige, men at det er et kæmpe univers af idéer som bare venter på at blive udforsket. Hvis man tager tiden i betragtning, var der måske heller ikke de store muligheder indenfor IKT. Jeg har så senere hen erfaret at vores sløjdlærer ikke var den mest vellidte lærer af de ”gamle” på lærerværelset. Det har selvfølgelig heller ikke gjort at hans muligheder var så store. Men han gav os alle en glæde af at gå derfra med et produkt vi var stolte over, og glade for.

På trods af at Pc'er og andet IT udstyr dels er blevet hver mands eje og at alle skoler har adgang til forholdsvis gode IT-lokaler, har IKT ikke rigtig vundet indpas i sløjdsalen, og hvor det har fået en plads i årsplanen er det mere af tvang end af lyst.

Sidst men ikke mindst har jeg valgt at fremstille et skab, hvor jeg lægger vægt på IKT, og arbejdet fra ”papir” til produkt. Samtidig med at jeg vil prøve at forklare hvordan jeg ville inddrage matematik sammen med det.

Metode
Jeg vil starte med at definere IKT ved hjælp af Karsten Gynthers i, med, om og gennem strategier. Efterfølgende vil jeg ud fra disse definitioner forklare, hvordan IKT kan inddrages i måden at undervise i sløjd på. Derpå vil jeg argumentere for vigtigheden af IKT i sløjd, og hvilke overvejelser man skal gøre sig inden man starter på et sådant projekt.

I mine overvejelser vil jeg selvfølgelig inddrage Fælles Mål og andre skrivelser fra undervisningsministeriet. Til sidst vil jeg komme med en afsluttende konklusion på hvor vigtig en rolle IKT spiller i en god undervisning, og hvordan det kan bruges som hjælpemiddel dertil... Køb adgang for at læse mere

IKT i sløjd

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.