Kompetencer | Håndværk og design | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Håndværk og design
  • Godkendt
  • 5
  • 1770
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2005
  • 03-05-2005

Kompetencer | Håndværk og design | Synopsis

Dette er en synopsis i håndværk og design om kompetencer hos eleverne.

Problemformulering
Hvordan kan håndarbejdsfaget være med til at udvikle de kompetencer hos eleverne, der er nødvendige for at begå sig i det moderne samfund.

Indhold

1. Indledning og problemformulering side 1
2. Det moderne samfund side 2
2. Erfaringspædagogik side 3
3. Moderniteten og kompetencer side 3
4. Håndarbejdsfaget og kompetencer side 4
5. Afrunding side 5
5.1. Praktisk projekt side 5
6. Litteraturliste side 5

Uddrag

Indledning

Vi skal være lærere i en folkeskole, som skal gøre eleverne i stand til at begå sig i vores demokratiske samfund med dets mange valg og muligheder. Dette fremgår også af folkeskolens formål §1 stk. 2. Nye undersøgelser fra socialforskningsinstituttet, viser at det nuværende samfund udvikler en kultur, der er præget af individualister uden fælles værdier, normer eller traditioner. Et såkaldt værdipluralistisk samfund. Ændringerne i samfundet har medført, at hjemmene i dag ikke mere er et oplæringssted, hvor den kulturelle oplæring bliver videregivet. I modsætning til førhen, hvor børnene udførte en nødvendig del af arbejdet i hjemmet og således blev oplært ved at efterligne de voksnes handlinger.

Vi lever i dag i et overflodssamfund med store miljøproblemer. Det er derfor vigtigt, at vi i håndarbejde er medvirkende til at eleverne i forhold til mange tekstile produkter udvikler miljøbevidsthed. De må lære at forholde sig til tingenes kvalitet, funktion, nødvendighed, udseende osv. Ligeledes mener vi, det er vigtigt at eleverne lærer at udtrykke sig personligt. Dette mener vi, bl.a. kan opnås gennem arbejdet med genbrug, hvor eleverne får lov til at give noget gammelt tøj deres eget personlige udtryk og forvandle det fra ”skrot til hot”.

Det moderne samfund
Thomas Ziehes samfundssyn rammer nogle centrale problemstillinger i forhold til det samfund som børn og unge i dag vokser op i. Ziehe mener, at der er sket en frisættelse i forhold til tidligere tiders naturlige sammenhænge og sammenhængsforståelser. Dette betyder at mennesket frisættes i forhold til traditioners tvang. Denne udvikling kalder Ziehe for den kulturelle frisættelse. Med denne tradition- og normopløsning bliver en stadig mindre del af tilværelsen selvfølgelig.2
Det moderne menneske har frigjort sig fra en lang række traditioner og tænkemåder, der tidligere har bundet det direkte eller indirekte til bestemte livsformer og holdninger. Der åbner sig en... Køb adgang for at læse mere

Kompetencer | Håndværk og design | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.