Fra simpelt liv til kompliceret gen-/bioteknologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 33
  • 7841
  • PDF
  • 05-01-2010

Undervisningsforløb, Eksamensopgave: Fra simpelt liv til kompliceret gen-/bioteknologi

Opgaven handler om livets udvikling frem til hvordan vi gennem moderne bio-teknologi anvender biologien, fx. til kunstig befrugtning.

Indeholder også undervisningsplan til undervisning i emnet i 8. klasse.

Problemformulering
Hvordan er livet opstået - fra simpel bakterie til nutidigt flercellede liv og den biologiske diversitet, man forefinder i dag?
Hvad har vi brugt den genetiske videnskab til i forbindelse med bio-/genteknologien som fx fertilitetsbehandling og hvilke risici er forbundet hermed?

Ved at inddrage et par af historiens vigtige evolutionsteoretikere, vil jeg belyse de mest relevante begreber indenfor området og give en sammenhængende forståelse for emnet, især med relevans til folkeskolens udskolingsklasser.

Forfatterens kommentar

Individuel eksamensopgave, afleveret sammen med biotop-opgave og samlet givet karakteren 12 efter mundtlig prøve.

Indhold

1) Indledning (afgrænsning) 3
2) Problemformulering 4
3) Evolutionen 4
a) Livets opståen 4
b) Darwin m.fl. og evolutionens vigtigste begreber. 6
c) Kreationsteori og evolutionslære 11
4) Genetik 12
a) Fra encellede til flercellede organismer - prokaryoter / eukaryoter 13
b) Celledeling 15
i) Mitosen 16
ii) Meiosen 18
c) Genetisk betingede sygdomme 19
5) Anvendelsen af genteknologi - fertilitetsbehandling 19
a) Årsager 20
b) Forundersøgelser af kvinden hhv. manden 21
c) Behandlingsmetoder 21
d) Nye metoder 23
e) Moral og etik 23
6) Didaktiske overvejelser 24
7) Afrunding 26
8) Referencer 27
9) Bilag 28
Undervisningsplan

Uddrag

Indledning (afgrænsning)
Der findes et utal af skabelsesteorier, herunder kreationisternes teorier, som fører os langt tilbage i tiden. Ser man fx på de gamle græske skabelsesmyter, så blev alt skabt via guder, som kom fra Okeanos, der var en flod, som flød rundt om jorden. Herfra har alting (alle arter) angiveligt sin oprindelse. Den første gudinde var Gaia - den faste Jord – og hun fødte bl.a. de høje bjerge og det skummende hav.1 Den kristne tro, som kom til Danmark i 960 e.kr., er af den opfattelse, at det blot var én gud, der skabte jorden og siden hen det liv/alle de arter (først mennesket), vi har i dag.

Tager man derimod de biologiske briller på, ser det noget anderledes ud. Jeg vil i denne opgave tage fat i de begreber/teorier om livets opståen, som jeg mener, er relevante at belyse for at få en sammenhængende forståelse af, hvad evolution og genetik er for nogle størrelser, også set i en undervisningssammenhæng for en udskolingsklasse, fx 8. klassetrin. Dermed overlader jeg skabelsen af jorden med hav og land set med kreastionisternes øjne til en diskussion mellem elever og læreren, som vel nok også er vigtig i en undervisningssammenhæng om temaet.

Indenfor livets opståen samt den evolutionære udvikling findes flere teoretikere, som hver især er kommet med deres syn/teori (ikke bevis) på, hvordan livet er opstået i den form, som vi har det i dag. Derfor har jeg valgt at følge udviklingen i grove træk helt tilbage fra det spæde simple liv og kigge på et par af de mest anvendte teoretikere samt begreber indenfor evolutionen, som man typisk finder i et undervisningsforløb i folkeskolens udskolingsklasser (7.-9. klasse).

Fra evolutionen vil jeg gå over i genetikken som en naturlig del af udviklingen, og siden kigge på et undervisningsforløb, som går ind og berører anvendelsen af genetikken indenfor gen-/bioteknologi. Jeg tager her udgangspunkt i temaet fertilitetsbehandling som en helt personlig interesse, men også en relevant genteknologisk metode.

---

6. Didaktiske overvejelser
Forudsætning: Jeg vil tage udgangspunkt i et undervisningsforløb i en 8. klasse, hvor evolution og genetik i fx ”Ind i Biologien” er en del af pensum.

Undervisningsmetode: Det store spørgsmål, som man indledningsvis kunne lægge ud i plenum ville være: Hvorfor er vi her i dag? Hvad er meningen med livet? Dette kunne afføde en masse filosofiske og etiske diskussioner, som ville være nok så relevante for forståelsen af sin egen tilstedeværelse og fremtidens udvikling. Dog skal vi holde os til det mere naturfaglige i forbindelse med evolutionslæren i biologi, og er således er nødt til at adskille det filosofiske fra det naturvidenskabelige... Køb adgang for at læse mere

Fra simpelt liv til kompliceret gen-/bioteknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.