Undervisningsplan om frø, spiring og vækst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 15
  • 3889
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2001
  • 26-01-2012

Undervisningsplan om frø, spiring og vækst

En undervisningsplan i natur/teknologi om frø, spiring og vækst. Forløbet strækker sig over halvanden måned.

Undervisningsforløbet henvender sig til en 2. klasse.

Indhold

Indledning 2
Forløbet 2
Den Didaktiske relationsmodel 2
Rammefaktorerne 3
Rammefaktorer i vores undervisningsplan 3
Læringsforudsætninger 4
Læringsforudsætninger i vores undervisningsplan 5
Mål 5
Mål i vores undervisningsplan 6
Indhold 6
Forsøg 1 7
Forsøg 2 8
Forsøg 3 9
Forsøg 4 10
Spiringsprocessen 10
Læreprocessen 12
Lærerprocessen i vores undervisningsplan 12
Konstruktivistisk læringsteori 12
Social konstruktivisme 13
Vurdering 14
Vores kommentarer til den didaktiske relationsmodel 14
Konklusion 14

Uddrag

Indledning
I denne undervisningsplan har vi valgt at beskæftige os med frø, spiring og vækst. Valget har ikke været svært, da vi siden skoleårets begyndelse kun har arbejdet med astronomi og plantevækst/landbrug. Det skal dog ikke forstås på den måde, at vi ikke fandt astronomien interessant. Astronomien bliver sandsynligvis hovedemnet i næste undervisningsplan.

Selve undervisningsforløbet vil tage udgangspunkt i den didaktiske relationsmodel: Hvilke elementer indeholder modellen og hvad menes der med disse.

Som en naturlig del af denne redegørelse vil vi benytte modellen til at udarbejde vores undervisningsforløb, hvori vi bl.a. vil inddrage Piaget og et par konstruktivistiske læringsteorier. Det er selvfølgeligt ikke tilfældigt at vi inddrager konstruktivismen – den er nærmest som skabt til faget natur/teknik. Her tænkes bl.a. på den eksperimenterende del af faget.

Som en væsentlig del af den didaktiske relationsmodel er vurderingen/evalueringen af forløbet. Denne del får vi svært ved at lave fyldestgørende, da vores forløb er et tænkt forløb og altså ikke et afprøvet forløb.

Tilslut vil vi runde opgaven af med en konklusion/afslutning... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsplan om frø, spiring og vækst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.