Eksamensopgave om Foucaults magtbegreb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 5
  • 2511
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 06-04-2004

Eksamensopgave om Foucaults magtbegreb

Eksamensopgave i skolen i samfundet om Foucaults magtbegreb.

Problemformulering:
Hvad er magt ifølge Foucault, og hvordan kommer denne til udtryk i det moderne samfund?

Hvorfor er det interessant at inddrage Foucaults magtbegreber i relation til folkeskolen i dag?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Emneafgrænsning
Metode
Magtformer i vores samfund
Magtens mikrofysik
Magtens makrofysik
Selvets teknologi
Panoptikken
Samfundets værdier ligger i folkeskolen
Sammenfatning

Uddrag

Indledning
Hvem har egentlig magten i vores samfund? - Og hvordan kommer den til udtryk?
Er det regeringen, embedsmændene, befolkningen eller en fjerde part, som sidder på magten i dag?
Er vi egentligt frie individer? Og hvor meget har vi i grunden ret til selv at bestemme? Nogle spørgsmål, som uden tvivl er svære at få konkrete og endegyldige svar på. Måske fordi individerne i vores moderne samfund ikke udklæder sig magtens symboler, da disse hurtigt bliver negativt ladet. Magten fungerer i det skjulte. Magten er et flydende begreb, vi så vidt muligt undlader at tale om. Men magten er ikke forsvundet. Den eksisterer overalt i samfundet blot mere anonym og usynlig, - således også i folkeskolen. Men hvordan magten kommer til udtryk heri, og i samfundet generelt er, hvad vi vil undersøge nærmere bl.a. ved hjælp af Foucaults magtbegreber... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om Foucaults magtbegreb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.