Fotoets indtrængen i kunsten | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Billedkunst
  • Ingen givet
  • 12
  • 3696
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2004
  • 28-03-2005

Fotoets indtrængen i kunsten | Eksamensopgave

Eksamensopgave i billedkunst om fotoets indtrængen i kunsten.

Problemformulering
Hvorfor og hvordan kan samtidsfotografiet og køn inddrages i faget billedkunst?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Fremgangsmåde 3
Selviscenesættelse 4
Fotografiet 4
Historisk rids af fotografiet som kunstgenre 5
Masseproduktion 5
Iscenesat fotografi 6
Snapshot realisme 6
Perception 7
Er fotografiet kunst? 7
I kunstens verden 9
Sarah Lucas 9
Cindy Sherman 10
Didaktik I folkeskolen 11
Mål: 11
Indhold: 11
Vurdering 12
Ud af opgaven 12
Litteraturhenvisning 13
Artikler: 13

Uddrag

Fremgangsmåde
Vi vil først uddybe fænomenet selviscenesættelse afgrænset til det feminine køn. Derefter inddrager vi Mette Sandbye og Mogens Hansen i en undersøgelse af fotografiet og dets udvikling fra dets oprindelse til nu. Vi kigger på forståelsen af den klassiske- og samtidskunstens kunstopfattelser som Karsten Arvedsen, Susan Hinnum og Per Bak Jensen har beskrevet i Samtidskunst og Undervisning. Undersøgelsen munder ud i en diskussion om vores standpunkt. Vi har udvalgt 2 kunstnere som vi vil kigge nærmere på. Vi vil kommentere 2 af deres værker, som vi finder eksemplariske i forhold til vores genstandsfelt. I sidste del af opgaven vil vi inddrage selviscenesættelsen i et fiktivt forløb i folkeskolens billedkunst undervisning. Af hensyn til drengene udvides vores afgrænsning til at gælde begge køn i denne del af opgaven. Den didaktiske del er udarbejdet som en synopsis... Køb adgang for at læse mere

Fotoets indtrængen i kunsten | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.