Forvandling og identitet i billedkunst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 10
  • 3857
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2004
  • 23-09-2004

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Forvandling og identitet i billedkunst

Eksamensopgave i billedkunst om forvandling og identitet med undervisningsforløb.

Problemformulering
Denne opgave vil som nævnt tage udgangspunkt i temaet ”forvandling og identitet”. Jeg vil undersøge, hvordan faget billedkunst og arbejdet med temaet forvandling kan bidrage til elevernes identitetsdannelse.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Æstetiske læreprocesser
Billedsamtaler
Identitet og dannelse
Undervisningsforløb
Tema:
Klassetrin:
Placering i forløb:
Tidsramme:
Mål:
Undervisningens indhold:
Kunsten og kulturens billeder

Uddrag

Denne opgave vil centrere sig om temaet ”forvandling og identitet”. Ikke kun den knapt så kønne ælling forvandler sig til en smuk svane. Overalt omkring os forekommer der forvandling. Naturen gennemgår en indlysende årlig forvandling, kunstens og kulturens billeder fortolkes og forvandles i det uendelige, og ikke mindst gennemgår vi alle en personlig forvandling på flere planer gennem hele livet. Forvandling er ligeledes et begreb, der er behandlet i litteraturen gennem mange år. Eventyrene bugner af fantastiske
forvandlingsprocesser, og dele af nutidens mest populære børne- og ungdomslitteratur er centreret omkring dette emne. 2
I arbejdet med børn må man være opmærksom på, hvad der interesserer dem, og hvad de finder relevant at arbejde med. Derved er der større chance for, at eleverne udviser engagement og er vedholdende i arbejdsprocesserne. Temaerne skal tage udgangspunkt i elevernes egne erfaringer og rumme muligheder for personlig udvikling.3 Dette understreges i faghæftet for billedkunst. Her nævnes det at: Det er deres (elevernes) behov, erfaringer, interesser, følelser og holdninger, der danner udgangspunkt for det praktiske billedarbejde” 4 Derfor vil jeg tage udgangspunkt i den personlige forvandling.

---

Undervisningsforløb

Tema: ”Forvandling”
Jeg har valgt at arbejde tematisk, da det skaber mulighed for at arbejde med kommunikation og etik, hvor eleverne udfordres til personlig stillingtagen. Ligeledes tilgodeser det tematiske arbejde personlig udvikling hos eleverne, da forskellige følelser og holdninger kommer til udtryk og danner grundlag for en fælles samhørighed og erfaring.

Klassetrin: 1. klasse
Undervisningsforløbet er rettet mod en klasse i indskolingen, da der på de yngste klassetrin skal arbejdes med en følelses- og fantasipræget tilgang til emnerne.15 Elever i denne alder kan... Køb adgang for at læse mere

Forvandling og identitet i billedkunst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.