Bacheloropgave om fortællinger i historieundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 20
  • 4939
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2008
  • 07-05-2008

Bacheloropgave om fortællinger i historieundervisningen

Bacheloropgave i historie om fortællinger i historieundervisningen i folkeskolen.

Problemformulering
Jeg vil gerne undersøge hvordan det narrative aspekt kan bruges i historieundervisningen, og hvilke overvejelser man som lærer skal gøre sig omkring denne metode.

Problemstillinger
• Hvorfor anser eleverne historiefaget for at være kedeligt, og hvad bliver der gjort for at
ændre det?
• Hvad er det narrative, og hvordan kan det passe ind i undervisningen?
• Hvordan kan det bruges i praksis?
• Hvad er elevernes udbytte af brug af det narrative i historieundervisningen?

Indhold

Indledning s. 2
Problemformulering s. 3
Metode s. 4
Hvordan har historiefaget det i folkeskolen s. 5
Det narrative s. 7
Det narrative i undervisningen s. 8
Den narrative fortælling i historie s. 9
Hvordan kan man i praksis benytte det narrative i historieunderisningen s. 10
Den gode historiske film eller tv-serie s. 13
Elevernes selvproduktion s. 15
Elevernes udbytte af brug af det narrative i undervisningen s. 16
Sammenfatning og konklusion s. 19
Kilder s. 20

Uddrag

Indledning
Jeg har igennem mine praktikker og vikararbejde oplevet, at der blandt eleverne ikke er den store interesse for historiefaget. Mange opfatter det endda som at faget er direkte irrelevant. Dette er utrolig trist, når man som lærer kommer ud, og brænder for sit fag. Men der er dog situationer, hvor jeg har oplevet at, historieundervisningen har grebet eleverne. Det er de undervisningssituationer, hvor der er grebet til andre metoder end den traditionelle lærebog.

Især fortællingen har jeg oplevet som noget ekstra positivt. Det har enten drejet sig om brug af en historisk film eller roman, der har sat gang i elevernes tanker og diskussionslyst, eller hvor der er blevet fortalt en rigtig god historie, der har fanget deres opmærksomhed.

Og hvem kan ikke lide en god historie? Jeg kan selv huske hvilke fantastiske oplevelser man fik som barn, når man hørte en god historie. Man kunne blive så grebet af historien, at man bare måtte vide mere om emnet, og fik en dyb trang til, at fortælle videre hvad man havde hørt. Og pludselig havde historien fået endnu en funktion. Det betød at man blev videbegærlig, fik formidlingstrang, og fik lært noget om et emne, der før havde været helt fremmed, og måske oven i købet lidt kedeligt.

Som lærer er der vel heller ikke noget bedre, end en flok børn der sidder med åben mund og store øjne, og bare lytter, nyder og lærer. Om det er til læreren, der fortæller, eller til en film der spiller, så kan man kun nyde øjeblikket.

Men hvad er det så, der gør, at en fortælling ikke bare er en fortælling, men også kan bruges til noget i en undervisningssituation.

Metode
For at belyse problemstillingerne vil jeg starte med at undersøge, hvordan historiefaget har det i folkeskolen. Jeg vil se på fagets historie, belyse problemerne, og finde ud af hvad man gør for at løse dem.

Derefter vil jeg undersøge begrebet det narrative. Jeg vil se på, dets muligheder i undervisningen, og specielt i faget historie. Derefter vil jeg belyse, hvordan man i praksis kan benytte det narrative i historieundervisningen, og med hvilke materialer det kan gøres.

Til sidst vil jeg se på hvilket udbytte eleverne kan få af en undervisning, der inkluderer det narrative, og om brugen af fortællinger kan forbedre undervisningen i historiefaget... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om fortællinger i historieundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.