Bacheloropgave om fortællingens betydning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 29
  • 10301
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2006
  • 23-03-2006

Bacheloropgave om fortællingens betydning

Bacheloropgave i kristendom/religion om den religiøse fortællings betydning for identitetsdannelsen

Problemformulering
Kan den religiøse fortælling være medvirkende til elevernes identitetsdannelse og i så fald hvordan?

Indhold

Emnebegrundelse 1
Problemformulering 1
Identitet 2
Traditionel identitetsforståelse 4
Plural identitetsforståelse 4
Transversal identitetsforståelse 5
Fortælling 5
Én fortælling og fortælling som metode 6
Fortællingens rolle jf. CKF'erne 7
Arbejdet med fortællingerne i KK undervisningen 8
Fortælling i praksis 10
Fri fortælling 10
Højtlæsning 10
Kunst og billeder 11
De 3 dimensioner 12
Rivaliserende fortællinger 13
Temamodellen 13
Analyse 15
Abrahams offer - 1. Mosebog 22,1-3 15
Abrahams offer - 1. Mosebog 22,9-12 15
Den fortabte søn - Lukas evangeliet 15, 11-32 20
Parallelle fortællinger 23
Konklusion 26
Litteraturliste 27

Uddrag

Emnebegrundelse
Danmark har været et kristent land i flere århundrede, og den danske kulturforståelse bygger derfor blandt andet på bibelske fortællinger. Den bibelske fortælling spiller da også en central rolle i kristendomskundskabsundervisningen jf. fællesmål. Dette mener jeg skal ses i lyset af, at de netop er en del af det danske værdigrundlag. Den religiøse fortælling betyder altså noget for vores opfattelse af kulturen, og for vores opfattelse af os selv i kulturen.
Ifølge folkeskolens formål § 1 er skolens opgave blandt andet at medvirke til den enkelte elevs personlige udvikling. For mig er det at medvirke til elevernes personlige udvikling ensbetydende med, at jeg som lærer skal støtte eleverne i deres identitetsdannelse.
Identitetsdannelsens centrale rolle i folkeskolens formålsparagraf og de bibelske fortællingers centrale rolle i faget kristendomskundskab danner udgangspunkt for at undersøge den religiøse fortællings betydning for identitetsdannelsen.

Identitet
Psykoanalytikeren Erik Erikson definerer identitet som individets ”oplevelse af sig selv som en bestemt person i en social sammenhæng og i en historisk kontinuitet.”1
Erikson taler om egoets betydning for identitetsdannelsen og omgivelsernes påvirkninger heraf. Hans teori betegnes som ”kriseteorien”, da han er af den mening, at mennesket udvikles gennem kriserne i løbet af livet. Disse kriser deler han yderligere op i stadier, og taler om otte overordnede stadier. Egoets opgave er hovedsagligt at løse kriserne, og det er her udviklingen af identiteten sker. Tillige taler Erikson om omgivelsernes indflydelse på kriserne, dette skal ses i lyset af de ændrede krav fra fx forældre og skole i takt med barnets udvikling. Krisen er et led i en tilpasning til samfundet, og identitetsdannelsen er dermed en livslang proces, der først slutter den dag man dør.2
Eriksons benævnelse ”kriser” skal ikke i den forstand opfattes som en katastrofesituation, som man... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om fortællingens betydning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.