Bacheloropgave om læseforståelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 4. år
 • Bacheloropgave (Dansk 1. – 6. klassetrinDansk 4. - 10. klassetrin)
 • Godkendt
 • 27
 • 8712
 • PDF
 • Holbæk Seminarium
 • 2005
 • 15-02-2006

Bacheloropgave om læseforståelse

En bacheloropgave i dansk skrevet med henblik på læseforståelsen for elever der har dansk som andetsprog. Der mangler materialer til elever der aldersmæssigt svarer til 5. klasse og op, hvorfor, hvad skal vi fokusere på?

Problemformulering
Hvilke fokuspunkter bør der være i danskundervisningen, herunder læsekanon, når dansk som andetsprog indgår som en dimension?

Hér tænkes specielt på undervisningen på mellemtrinnet.

Hvordan finder man, som lærer, fokuspunkterne i forhold til relationsarbejdet når man tager hensyn til elevens identitetsdannelse og læseudvikling?

Indhold

Problemformulering 2
Indledning 2
Metodisk afsnit 2
Samfundet i dag 3
Thomas Ziehes karakteristik af ungdomskulturen 4
Handlekompetence som dannelsesideal 5
Kropslig kompetence 5
Idrætslig kompetence 5
Social kompetence 6
Personlig kompetence 6
Dannelsessyn gennem samfundet 6
Læringssyn/menneskesyn: 9
En sammentænkning af Luhmann og Gardner 9
Hvad er læsning generelt set 11
Læsning ifølge Carsten Elbro 13
Læseteorier ifølge Merete Brudholm 15
Ordforråd 17
Hvordan? 20
Dansk litteraturs kanon 21
Andetsprogsdidaktik 24
Matrix 25
Konklusion 26
Litteraturliste 27
Artikler 27
Hjemmesider: 27

Uddrag

Indledning
Udgangspunktet for denne opgave har været et undervisningsforløb i dansk, der har handlet om dansk som andetsprog. Vi skulle i grupper læse to-tre forskellige ungdomsromaner, og gøre os tanker om hvordan vi ville konstruere et undervisningsforløb for disse elever, der havde dansk som andetsprog.

Jeg har altid set det danske sprog som rigt, varieret og en fryd at lege med, Nu så jeg pludselig hvor svært det virkelig kunne være at arbejde med sproglige finurligheder, og flere af
mine ”favoritter”, indenfor litteraturen, blev pludselig meget svære at arbejde med.

Efter et semester med undervisning fik jeg pludselig lysten og ideerne, til at undersøge dette fænomen, dansk som andetsprog, nærmere. Jeg ser i dag i mit daglige virke, som lærer på en folkeskole i Holbæk, hvor vigtigt det er med en holdning, og en faglig viden omkring dette emne.

Metodisk afsnit
I opgaven vil jeg starte med at definere samfundet som det ser ud i dag, eller måske som vi tror det ser ud, for derigennem at kunne definere de elever der er i den danske folkeskole.

Jeg vil komme ind på hvilke kompetencer der kan være vigtige for eleverne at udvikle, og derigennem vil jeg se lidt på dannelsesidealet i dag.

Jeg har valgt at bruge Jan Tønnesvang for at kunne definere den pædagogiske/psykologiske platform jeg skal agere i, i mit virke som folkeskolelærer.

Rent læringsmæssigt, bevæger jeg mig et sted imellem konstruktivismen og socialkonstruktivismen, men indtænker også noget af det mere ”moderne” som Howard Gardner i læringssynet. Howard Gardner ser jeg på, da mit indtryk er at mange skoler i dag bruger hans pædagogik, eller nogle af hans tanker i deres værdigrundlag, og derfor må jeg ikke lukke øjnene for at skulle indtænke disse i min undervisning.

Læseteoretisk har jeg undersøgt Carsten Elbro samt Merethe Brudholm som hovedkræfterne. Jeg har naturligvis læst om en del flere, men har valgt at bruge de to i min opgave, blandt andet for at begrænse mig. Dansk litteraturs kanon har jeg valgt at nævne i min problemformulering, men hvor vigtig den vil være for selve budskabet i opgaven kan måske diskuteres.

Didaktisk er emnet om læseforståelse for elever med dansk som andetsprog meget spændende. Umiddelbart kan det virke meget uoverskueligt da man bør have en holdning til mange forskellige teorier, men jeg mener at det er noget af det mest spændende man kan begive sig i kast med, og jeg glæder mig meget til at komme ud fra seminariets trygge rammer, og undervise elever i den danske folkeskole... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om læseforståelse

[1]
Bedømmelser
 • 12-02-2015
  Skrevet af Lærerstuderende på 4. år
  fint fint fint fint fint