Eksamensopgave om samarbejde i idræt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 22
  • 10049
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2004
  • 08-05-2005

Eksamensopgave om samarbejde i idræt

Eksamensopgave i idræt om samarbejde i idræt.

Problemformulering
- Vi ønsker at undersøge hvordan vi som kommende idrætslærere med fokus på udvikling af sociale kompetencer, kan medvirke til at skabe en forståelse for, samt opnå erkendelse hos eleven af fællesskabets værdier. Ideelt set, at give eleven redskaber og dermed kompetencer til at kunne agere og fungere i skiftende sociale sammenhænge på en forpligtende måde.

- Ud fra dette vil vi også undersøge hvilke muligheder vi som idrætslærere har for at kunne stimulere denne proces i idrætsundervisningen.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Afgrænsning 3
Teoridel 3
Anthony Giddens 3
Daniel Stern 4
Kommunikation og social læring 5
Kommunikation 6
Social læring 7
Lærerrollen samt fagsyn i en sammenfatning 9
Praksisbeskrivelser 10
Rytme og ekspressiv 10
Rytmisk praksisbeskrivelse 12
Ekspressiv praksisbeskrivelse 12
Redskab - behændighed – hæve 13
Kropsspænding 14
Koordination 14
Styrke 14
Det sociale aspekt 15
Praksisbeskrivelse af redskab 16
Praksisbeskrivelse af behændighed 16
Praksisbeskrivelse af øvelser i ring 16
Atletik 16
Højdespring 17
Længdespring 17
Spydkast 18
Stafet 19
Boldspil 19
Fodbold 19
Badminton 20
Volleyball 21
Litteraturliste 22

Uddrag

Indledning
De børn og unge vi har med at gøre i folkeskolen bliver ofte beskyldt for at være egocentriske, rodløse individer – et produkt af det moderne samfund. Moderniteten er en svær størrelse at definere, men i løbet af dens historiske udfoldelse kan man påpege, at traditionens og de overleverede fællesskabsformers bindende magt…dette kunne være familien, kirken mm, er blevet brudt og har således bidraget væsentligt til en omfattende 'frisættelse' af individet, som på godt og ondt karakteriserer den situation vi står i dag.
Børn i det moderne samfund deltager i mange forskellige sociale sammenhænge, og de fleste børn har et meget aktivt socialt liv. Samtidig er børns sociale liv i meget høj grad organiseret både i skolen og i en stor del af fritiden. Dette betyder, at børn påvirkes mange forskellige steder fra, og får erfaringer i én række forskellige og ofte institutionaliserede sociale sammenhænge. I familien, i skolen og i fritiden mødes børn med bestemte og til en vis grad forskellige krav om deltagelse, ansvar og forpligtelser. Børn har altså med andre ord et fragmenteret og til tider institutionaliseret dagligliv, hvilket samtidig reflekterer et mere overordnet træk ved det moderne samfund... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om samarbejde i idræt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.