Forløb om Medier i Samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 21
  • 5970
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2005
  • 06-08-2005

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Forløb om Medier i Samfundsfag

Eksempel på begrundet forløb om Medier i undervisning i Samfundsfag af en 8. klasse.
Indeholder didaktiske overvejelser med udgangspunkt i Relationsmodellen (Hiim og Hippe), og dannelsessyn i forhold til Klafki og Tønnes Hansen.

Indhold

Præsentation side 2
Indledning side 2
Didaktisk analyse af Samfundsfag side 3
Dannelsessyn side 5
- Kategorial dannelse side 6
Didaktiksyn side 8
- Elevforudsætninger side 9
- Rammefaktorer side 9
- Mål side 11
- Læreproces side 12
- Indhold side 14
- Vurdering/evaluering side 14
Afslutning side 15
Litteraturliste side 16

Uddrag

Præsentation
Vi ønsker at tage udgangspunkt i X skolen i Fredericia. Det er en folkeskole med ca. 460 elever. X skolen er en udviklingsorienteret skole, som ønsker at arbejde seriøst med nye tiltag, således at der hele tiden bliver vurderet, om der skabes de bedst mulige læringssituationer for eleverne. I X skolens distrikt har over 95% af forældrene besluttet, at deres børn skal gå i en folkeskole. Det er skolens mål og vision at vise folkeskolen som et billede af samfundet på godt og ondt, og da alle gerne vil have del i det fælles samfund og hver især yde deres til det, er det kun naturligt og godt, at langt de fleste børn oplever et skoleforløb i den fælles folkeskole.
Vi har valgt at tilrettelægge et forløb i samfundsfag om medier, og tager udgangspunkt i 8.a. I denne klasse går der 24 elever. Eleverne i klassen er diskussionslystne, og vi har oplevet et stort engagement over for problemstillinger, der havde relevans til noget, de kendte til.
Rent fagligt er eleverne rimeligt med. Niveauet i klassen er jævnt og homogent, så der er ikke nogle elever, der falder helt igennem i forhold til de øvrige.
Vi forestiller os at kunne imødekomme de ovenstående forudsætninger med vores forløb om medier. Vi tager udgangspunkt i en praktik på 5 uger med 2 timer pr uge. Det giver i alt 10 timer, hvor vi med en overvejet progression kommer omkring forskellige elementer og problemstillinger i forhold til medier.

Indledning
Overgangen fra industrisamfund til informationssamfund har været meget omdiskuteret i de sidste årtier. Vores hverdag er i høj grad præget af den store informationsmængde, som vi bliver konfronteret med.
Skolen er med til at skabe grundlaget for menneskers dannelsesproces. Derfor anses grundskolen for det måske vigtigste trin i uddannelsessystemet. Skolen skal sikre, at eleverne får de nødvendige kompetencer til at kunne mestre de krav, som et moderne samfund stiller.
Undervisningen har igennem det 20. århundrede ændret sig radikalt. Tidligere skulle eleverne være lydige modtagere af færdigheder og den dannelse, som blev formidlet i timerne af læreren. Nu opfattes eleverne som individer, der skal lære at navigere i det moderne samfund.
Dannelsen er ikke længere til respektfuld overtagelse, men udvikles nu via dynamiske relationer mellem elever og læreren. Skolen er både et færdigheds- og et dannelsesforum. Vi vil i et senere afsnit redegøre mere uddybende for vores dannelsessyn... Køb adgang for at læse mere

Forløb om Medier i Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.