Skyld og ansvar i religioner

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Skyld og ansvar i religioner

Eksamensopgave om forestillinger om skyld og ansvar.

Problemformulering
Hvordan opfatter man skyld og ansvar inden for hhv. jødedom, kristendom og islam?
Hvad er Kierkegaards og Sartres holdninger til skyld og ansvar?

Indhold

Indledning:
Problemformulering:
Begrebsdefinitioner for skyld og ansvar:
Skyld:
Ansvar:
Jødedom:
Kristendom:
Islam:
Søren Kierkegaard:
Jean-Paul Sartre:
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning:
Vi har valgt at arbejde med begreberne skyld og ansvar – begreber der er forskellige inden for de tre store monoteistiske religioner: jødedom, kristendom og islam, som vi vil beskæftige os med. Derudover vil vi komme ind på Søren Kierkegaard og Jean-Paul Sartre.

Begrebsdefinitioner for skyld og ansvar:
Skyld:
Generelt: Ordet skyld anvendes i flere betydninger, så som at være skyld i noget, dvs. at forårsage noget, eller at have skyld, dvs. at skylde en anden noget, eller at være skyldig, dvs. at man kan drages til ansvar for noget. Forudsætningen for at tale om skyld er at mennesket kunne have handlet anderledes. Skyld forudsætter en vis frihed eller ansvarlighed.1
Jødedom: I GT gengivelse af hebræisk asam: skyld i betydningen :”at have pådraget sig forpligtelsen til at genoprette eller erstatte”; samt af hebræisk awon, ”synd”, når ordet betegner den tilstand af ”syndeskyld”, som synden har bragt over en person eller et folk. I GT har skyld en bredere betydning end i moderne sprog. Skyld og synd kan undertiden være praktisk identiske. I 1. Mos. 26,10 var Isak nær ved at bringe skyld over borgerne i Gerar, og i den parallelle fortælling... Køb adgang for at læse mere

Skyld og ansvar i religioner

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.